Hiilineutraali Suomi voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti – Vasta hintojen kallistuminen nosti energiahaavoittuvuuden puheenaiheeksi

Ihminen pitää käsissään pientä maapalloa.

Etusivu / Uutiset / Hiilineutraali Suomi voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti – Vasta hintojen kallistuminen nosti energiahaavoittuvuuden puheenaiheeksi

Ilmastopolitiikka koskettaa kaikkia suomalaisia. Siirtyminen kohti hiilineutraalia Suomea vaatii isoja toimia ja muutoksia, jotka näkyvät myös suomalaisten arjessa. SOSTEn maksuton webinaari pureutuu ilmastonmuutoksen oikeudenmukaisuuteen. Miten varmistetaan, että ilmastopolitiikkaa toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja kaikki pidetään muutoksessa mukana?

Vaikka ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudesta keskustellaan paljon esimerkiksi lainvalmistelun yhteydessä, ovat käytännön toimenpiteet vielä jääneet epämääräisiksi. Pelkät ylätason tavoitteet eivät riitä, vaan oikeudenmukainen ilmastopolitiikka vaatii järjestelmällistä arviointia, seurantaa sekä konkreettisia toimia.

Suomen Ilmastopaneelin jäsen, professori Paula Kivimaa on tutkinut oikeudenmukaisuuden merkitystä osana ilmastopolitiikkaa. Hän peräänkuuluttaa, että oikeudenmukaisuuden tarkastelussa ei saa unohtaa globaaleja vaikutusketjuja, nuoria eikä tulevia sukupolvia.

”Uusi ilmasto- ja energiastrategialuonnos on askel oikeaan suuntaan. Strategialuonnoksessa oikeudenmukaisuutta tukevia elementtejä ovat esimerkiksi selvitys energiaköyhyydestä, kotitalouksien sähkön ja lämmön verkkoon syötön mahdollistaminen, tuet rakennusten öljylämmityksestä luopumiselle ja tuet turveyrittäjille uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Kuitenkin globaalin ja tulevien sukupolvien oikeudenmukaisuuden mukaan ottaminen vaatii vielä työtä, vaikka itse ilmastotoimet osaltaan vaikuttavat näihin molempiin”, kertoo Kivimaa.

Merkittävä osa nykyisistä kasvihuonepäästöistä on peräisin energiasektorilta. Energiapolitiikan sosiaalinen oikeudenmukaisuus on ollut tänä keväänä esillä, kun energian kallistuminen koettelee erityisesti pienituloisia kotitalouksia. Energiahaavoittuvuus eli tilanne, jossa kotitalouksilla ei ole varaa energiaan, tuli nopeasti osaksi myös monien suomalaisten elämää.

Energiahaavoittuvuuteen ja sen riskitekijöihin tulee kiinnittää ilmastopolitiikassa erityistä huomiota. Kuluttajatutkimuskeskuksen professori Eva Heiskanen tutkii suomalaista energiahaavoittuvuutta.

”Nyt kun energian hinnat ovat nousseet jyrkästi, myös energiahaavoittuvuus on noussut puheenaiheeksi. Harmillisesti näin myöhään. Tätä ennen ei ole mietitty energiamurroksen voittajia ja häviäjiä eikä sitä, ketä pitäisi tukea. Tukipolitiikka on suuntautunut markkinoiden avaamiseen uutuuksille; nyt viimeistään olisi aika miettiä, miten kaikki suomalaiset pääsevät käsiksi uuteen, fossiilittomaan tekniikkaan. Energiamurroksessa on kuitenkin kyse koko yhteiskunnan läpäisevästä prosessista”, muistuttaa Heiskanen.

Maksuton SOSTEn seminaari ilmastonmuutoksen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

SOSTEn järjestämässä maksuttomassa webinaarissa maanantaina 20. kesäkuuta klo 14–16 kuullaan uusia näkökulmia, miten sosiaalinen oikeudenmukaisuus otetaan huomioon hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirryttäessä. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ilmastopolitiikassa.

Tuoretta näkökulmaa aiheesta avaavat:

Järjestöjen näkemyksiä keskusteluun tuovat:

Lisätietoja antavat SOSTEn erityisasiantuntija Simo Rissanen ja Noora Koskela (noora.koskela@soste.fi).