Historiallinen sote-järjestöjen rahoituslaki lausunnolla: järjestöille tärkeät näkökohdat huomioitava asetuksissa


Etusivu / Uutiset / Historiallinen sote-järjestöjen rahoituslaki lausunnolla: järjestöille tärkeät näkökohdat huomioitava asetuksissa

Veikkausvoittovarajärjestelmään perustuva sote-järjestöjen rahoitusmalli lakkaa ensi vuoden lopussa ja korvaavaa lainsäädäntöä laaditaan parhaillaan. STM on laittanut kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeän avustusuudistuksen lakiluonnoksen juuri lausuntokierrokselle.

SOSTE pitää sote-järjestöjen rahoituslain ratkaisua, jolla lain tasoinen sääntely pidettäisiin yksinkertaisena ja lain perusteella säädettävät asetukset pitkälti nykymuotoisina, oikeana. Samalla on syytä todeta, että se ei vastaa niihin odotuksiin järjestelmän joustavoittamisesta, joita järjestöt ovat tuoneet esiin vuosia ja joilla on vahva poliittinen tuki.

Ratkaisevaksi avustettavien tahojen kannalta muodostuu uudistettavien lakien ja asetusten muodostama kokonaisuus, joten valmisteltavan säädöspaketin lopullinen arviointi on mahdollista vasta, kun saatavilla ovat luonnokset sekä uudistettavasta arpajaislaista että sote-järjestöjen rahoituslakia täydentävistä asetuksista.

”Olennaista on turvata sote-järjestöjen toiminnan jatkuvuus, mikä tarkoittaa sekä rahoituksen ennakoitavuuden että sen tason varmistamista järjestöjen autonomiaa kunnioittavalla tavalla”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Puheenjohtaja Eija Koivuranta on ollut SOSTEn edustajana ryhmässä, jossa on lähes viikoittain käsitelty koko valmistelussa olevaa lainsäädäntöpakettia. Työskentely on ollut hyvää ja vuorovaikutteista ja jatkuu edelleen. Keskeiset asetusten sisällöt on odotettavissa syksyllä.

Tutustu SOSTEn lausuntoon sote-järjestöjen rahoituslaista. Lisätietoja antaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.