Hjälp oss förnya reglerna för civilsamhällets verksamhet


Etusivu / Uutiset / Hjälp oss förnya reglerna för civilsamhällets verksamhet

Justitieministeriets arbetsgrupp utreder på vilket sätt man skulle kunna förbättra och öka verksamhetsmöjligheterna för föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Målet är att främja frivillig verksamhet och skapa mindre reglerade verksamhetsformer. Med den här enkäten samlar arbetsgruppen in information och synpunkter om utvecklingsbehov i den gällande lagstiftningen och i nuvarande praxis. Du kan ge värdefull information och förslag till hur föreningslagen och annan motsvarande lagstiftning kan utvecklas. Enkäten kan besvaras mellan den 3 och den 22 maj.

[button class=”” text=”Gå till enkäten.” url=”https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/52fe27ec-24d9-476e-91d0-c1414f20ebe0?displayId=Fin1769443″ ]