Hyvinvointitalous Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopistealueeksi


Etusivu / Uutiset / Hyvinvointitalous Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopistealueeksi

SOSTE esittää Suomen vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon EU-puheenjohtajuuskauden yhdeksi painopistealueeksi hyvinvointitaloutta.

Olimme mukana muiden kansalaisjärjestöjen kanssa eduskunnan suuren valiokunnan järjestämässä kansalaiskuulemisessa ko. teemasta. Tilaisuuden materiaalit sekä tallenteen löydät täältä.

SOSTElla on puheenjohtajuuskaudelle kolme konkreettista tavoitetta:

  1. EU:n tulevaisuustyö ja uusi kasvustrategia nojautumaan hyvinvointitalouden visioon.
  2. EU:n talouspoliittisen ohjausjakson rinnalle muiden politiikka-alueiden ohjausjaksoja tai yleinen EU-politiikan ohjausjakso, joka huomioi yhtälailla talous-, sosiaali-, terveys-, tasa-arvo-, kuin ilmastopolitiikankin tavoitteet ja velvoittaa jäsenmaita toimimaan vahvemmin niiden saavuttamiseksi.
  3. Eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan aseman vahvistaminen sekä yleisesti että EU:n päätöksenteossa.