Järjestöissä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja vapaaehtoisten apua tarvitaan koronakriisin hoidossa


Etusivu / Uutiset / Järjestöissä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja vapaaehtoisten apua tarvitaan koronakriisin hoidossa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vetoaa järjestöihin ja niissä toimiviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja vapaaehtoisiin, jotta ne lähtisivät auttamaan kuntia rokotus- ja testaustehtävässään sekä tartuntojen jäljityksessä. Lisä-avun saaminen pikaisesti on tarpeen, jotta nopeasti heikentynyt koronatilanne saadaan hallintaan.

”On vain ajan kysymys, milloin hyökyaalto iskee. Nyt on tartuttava rivakasti toimiin, jotta olisimme aallolta paremmin suojassa. Tarvitsemme kaikki tahot mukaan koronan vastaiseen taisteluun. Uskon, että kun apua pyydetään, apua myös saa”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru.

Nopeita toimia tarvitaan nyt

Maamme koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Uusin virusmuunnos on nostanut tartuntamäärät aivan uudelle tasolle. Sen seurauksena terveydenhuoltomme kantokyky ja tartuntojen jäljitys ovat äärirajoilla. Maan hallituksessa valmistellaan laajaa kirjoa toimenpiteitä, joilla tärkeisiin tehtäviin, kuten rokottamiseen ja jäljitykseen, saadaan uutta työvoimaa. Ministeri Kiuru on lähestynyt SOSTEa sote-järjestöjen kattojärjestönä ja pyytänyt kansalaisjärjestöissä toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja vapaaehtoisia auttamaan kuntia rokotus- ja testaustehtävässään sekä tartuntojen jäljityksessä.

SOSTE on luvannut sosiaali- ja terveysministeriön johdolle olla mukana talkoissa muun muassa koordinoimalla toimintaa. ”Järjestöt ovat pandemian alusta asti kantaneet vastuuta ja nopeasti vastanneet muuttuvaan tilanteeseen. Järjestöt ovat muokanneet toimintojaan ja suunnanneet niitä ihmisten tarpeiden mukaan. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon työtä on tuettu pandemiatilanteen ja sen seurausten lievittämiseksi. Nyt meitä kutsutaan talkoisiin uudella vaihteella ja järjestöjen ihmisiä tarvitaan monenlaisiin tehtäviin”, toteaa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta.

Koivurannan mukaan nyt on todella tärkeää, että jokainen järjestö kartoittaa omien ammattilaistensa mahdollisuudet osallistua muun muassa rokotuksien toteuttamiseen tai testaukseen. Järjestöjen suurin apu on kuitenkin todennäköisesti annettavissa tartuntojen jäljitykseen. Tähän toimintaan ei vaadita erityistä pätevyyttä tai koulutusta ja siihen sopivat muun muassa monet järjestöjemme vapaaehtoistoimijat.

Lisäksi erityisesti niiden järjestöjen, jotka ylläpitävät kohtaamispaikkoja tai muita matalan kynnyksen toimipisteitä, olisi hyvä pohtia niissä käyvien rokotuskattavuutta ja sitä, olisiko näihin paikkoihin mahdollista järjestää esimerkiksi pop up -tyyppistä rokotustoimintaa.

”Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kantaneet suurta vastuuta koko pandemian ajan auttamalla, tukemalla ja tarjoamalla arjen apua moninaisin tavoin. Siitä annan suuret kiitokseni. Suomi tarvitsee teitä vielä tähän seuraavaankin isoon ponnistukseen, jotta selätämme koronakriisin”, muistuttaa perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru.

HUOMIO: Tilanne on järjestöille uusi ja kaikkea asiaan liittyvää ei ole vielä tiedossa. Päivitämme tilanteesta ohjeita verkkosivuille soste.fi heti, kun saamme lisää tietoa.

Lisätietoja SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas