Järjes­töjen hyvin­vointia ja terveyttä edistävät toiminnot paremmin saataville – näin kehittä­mis­työhön pääsee mukaan hyvin­vointi­alueella

Kuvakokoelma, jossa monta pientä kuvaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen erilaisista toiminnoista.

Etusivu / Uutiset / Järjes­töjen hyvin­vointia ja terveyttä edistävät toiminnot paremmin saataville – näin kehittä­mis­työhön pääsee mukaan hyvin­vointi­alueella

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, järjestöjen ja kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot ovat parin kolmen vuoden päästä nykyistä paremmin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten että tavallisten ihmisten saatavilla koko Suomessa.

Tätä tavoitetta kohti pyritään parhaillaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään kansallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palvelukonseptia.

Hyte-palvelukonsepti tarkoittaa toimintamallia, jonka avulla järjestöjen ja kuntien hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä edistävät toiminnot ja palvelut tuodaan helposti löydettävään muotoon hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Se sisältää sekä asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjen että digitaalisten palvelutarjottimien kehittämistä alueilla.

Alueellisten palvelutarjottimien on tarkoitus sisältää myös liikunta-, kulttuuri- ja luontopalveluita sekä omahoito-ohjelmien ja hyvinvointivalmennusten tapaisia itsehoidon välineitä, joita ihmiset voivat käyttää itsenäisesti ilman käyntiä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen vastaanotolla.

Järjestöjen toiminnot ja palvelut hyvinvoinnin tueksi on tärkeää huomioida

Palvelukonsepti on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee Euroopan Unionilta. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat hakeneet valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) palvelukonseptin toteuttamiseen alueellisissa hankkeissa. STM päättää avustuksista loppuvuoden aikana.

Projektipäällikkö Pia Hakamäki THL:stä kertoo, että iso osa hyvinvointialueista on huomioinut hakemuksissaan järjestöyhteistyön yhtenä tavoitteena. Alueet näkevät yhteistyön paikkoja järjestöjen kanssa esimerkiksi verkon etsivässä sosiaalityössä ja elintapaohjauksessa.

Lue lisää ja tutustu järjestöille suunnatun hyte-palvelukonseptitilaisuuden materiaaleihin: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti (thl.fi)

Näin järjestö pääsee mukaan hyte-palvelukonseptin kehittämiseen alueellaan

Jos järjestö kiinnostuu nyt hyte-palvelukonseptin kehittämistyöstä omalla alueellaan, kannattaa sopivaa yhteyshenkilöä lähteä etsimään Innokylä-verkkopalvelusta. Suomen kestävän kasvun ohjelman kansallinen kokonaisuus Innokylässä sisältää linkit kaikkien hyvinvointialueiden alueellisiin kestävän kasvun ohjelman hankesuunnitelmiin, ja niihin on merkitty yhteyshenkilö.

Lue lisää: Kansallinen Suomen kestävän kasvun ohjelma (innokyla.fi)

”Mikään juna ei ole vielä mennyt”, Pia Hakamäki viestittää järjestöille.

Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström Järjestöjen sote-muutostuesta korostaa, että nyt on oikea aika tarkastella järjestöjen osallisuutta ja luoda käytäntöjä, jotka liittävät toimijoita uudella tavalla yhteen.

Hyte-palvelukonseptihankkeen seuraava välietappi on kesäkuussa 2023. Siihen mennessä alueellisten hankkeiden, THL:n ja muiden kansallisten toimijoiden työn tuloksena pitäisi olla olemassa palvelukonseptin kuvaus siitä, mitkä palvelut edistävät hyvinvointia ja terveyttä, millaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallit ovat vaikuttavia sekä millaiset digiratkaisut tukevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Uusien palvelu- ja asiakasohjauksen käytäntöjen ja digitaalisten palvelutarjottimien pitäisi olla käytössä hyvinvointialueilla ja Helsingissä vuoden 2024 lopulla. Niiden käyttöä voidaan kuitenkin laajentaa hyte-palvelukonseptihankkeen puitteissa vuoden 2025 loppuun asti.

Lisätietoja kansallisen hyte-palvelukonseptin kehittämistyöstä antavat projektipäällikkö Pia Hakamäki, THL, pia.hakamaki@thl.fi ja Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström SOSTEsta.