Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista viidesosa


Etusivu / Uutiset / Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista viidesosa

SOSTE kartoitti järjestöjen palvelutoimintaa vuoden 2017 Valviran rekisteritietojen pohjalta. Edellinen selvitys tehtiin kaksi vuotta sitten. Tarkastelussa ei ole mukana järjestöjen yhtiöitettyä palvelutoimintaa.

Päivitetyn selvityksen mukaan vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalveluja tuotti 1 029 järjestöä, joista sosiaalipalveluja tuotti 860 ja terveyspalveluja 204 järjestöä. Noin kymmenesosa Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä tuotti siis maksullisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Järjestöt tuottivat yhteensä noin 4 900 eri sosiaali- ja terveyspalvelua, joista valtaosa, 62 prosenttia, oli sosiaalipalvelua. Sosiaalipalveluista määrällisesti eniten tuotettiin päivätoimintaa sekä ympärivuorokautista ja ei-ympärivuorokautista asumispalvelua. Terveyspalveluissa tuotettiin eniten sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palveluja, fysioterapeuttista ja terapeuttista toimintaa, avohoidon lääkäripalveluja ja laboratoriotoimintaa.

Palveluja tuottavia järjestöjä 100 enemmän kuin vuonna 2015

Järjestöjen palvelutoiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2015 vuoteen 2017. Sosiaalipalveluissa tuottajien ja yksiköiden tarjoamien palvelujen määrissä on tapahtunut hienoista kasvua ja terveyspalveluissa puolestaan vähenemistä: Sosiaalipalveluja tuottavien järjestöjen määrä kasvoi 5 prosenttia. Vastaavasti terveyspalveluja tuottavien järjestöjen määrä on vähentynyt prosentilla.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja/tai terveyspalveluja tuottavia järjestöjä on lähes sata enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Uudet, sosiaalipalveluja tarjoavat järjestöt tuottavat pääosin päivätoimintaa vammaisille ja kehitysvammaisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vanhuksille ja nuorille. Uusien terveyspalveluja tuottavien järjestöjen palveluala vaihtelee paljon.

Järjestöjen tarjoamissa palveluissa on niin ikään tapahtunut muutosta. Järjestöjen päivätoiminnan ja ei-ympärivuorokautisen asumisen palvelut sekä sosiaalialan muut ei-ympärivuorokautiset palvelut ovat erityisesti lisääntyneet vuodesta 2015 vuoteen 2017. Vastaavasti palvelujen määrä on vähentynyt ympärivuorokautisessa asumispalveluissa ja laitoshoidossa.

Terveyspalveluissa ovat lisääntyneet etenkin terapeuttisen toiminnan ja erikoislääkärin vastaanottotoiminnan palvelut ja vähentyneet etenkin fysioterapeuttisen toiminnan palvelut.

Seurantajakson aikana erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten palvelut ovat jonkin verran lisääntyneet.

Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelun tuottajista viidesosa

Järjestöjen ja yritysten keskinäisessä vertailussa järjestöjen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista on 20 prosenttia ja terveyspalveluissa 4 prosenttia. Yksityisissä sosiaalipalveluissa järjestöjen osuus on yrityksiin verrattuna suuri päivätoiminnassa, varhaiskasvatuksessa ja asumispalveluissa ja terveyspalveluissa kuntoutuslaitostoiminnassa. Asiakasryhmittäin tarkasteltuna järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalveluista on erityisen suuri kuntouttavassa työtoiminnassa ja turvakotitoiminnassa.

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017

Selvityksen tuloksia esitellään myös Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä  25. – 26.4.2018 Säätytalolla, Helsingissä. Lisätietoja antavat erikoistutkija Juha Peltosalmi, puh. 040 829 8959 ja tutkimuspäällikkö Anne Perälahti, puh. 050 411 1734.