Järjestöjen sote-muutostuki vauhtiin eri puolilla Suomea: Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa


Etusivu / Uutiset / Järjestöjen sote-muutostuki vauhtiin eri puolilla Suomea: Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee lähivuodet sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. 

Tavoitteena on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen ovat kiinteästi mukana kunkin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE, jossa muutostukityötä tekee kolme työntekijää. He ovat hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto ja tutkija Janne Haikari.  

Heidän lisäkseen Järjestöjen sote-muutostukityössä on SOSTEsta mukana johtaja Anne Knaapi. Hän tuo muutostukityöhön SOSTEn strategisen johtamisen näkökulmaa. 

Koordinaation tehtäviin kuuluu esimerkiksi seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtoa kansallisella tasolla ja vaikuttaa siihen järjestöjen näkökulmasta. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä. 

”Muutostukityön onnistuminen vaatii viestintää moneen suuntaan ja järjestötiedon hyödyntämistä. Aluetasolla tärkeää on käydä vuoropuhelua järjestöjen ja sote-valmistelun välillä sekä osallistua kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävään kehittämistyöhön”, ennakoi hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström.  

Maakunnissa tehtävästä muutostukityöstä vastaavat alueellisten verkostojärjestökumppaneiden järjestöasiantuntijat, joita on yhteensä seitsemän. Heistä useimmat ovat aloittaneet työnsä maaliskuun alkuun mennessä, joten muutostukityö pääsee nyt kunnolla vauhtiin eri puolilla Suomea.  

Järjestöasiantuntijoiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun alueilla. Uuttamaata lukuun ottamatta jokaisella järjestöasiantuntijalla on vastuullaan useampi kuin yksi maakunta. 

Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijat ja kansallisen koordinaation väki tekevät tiivistä yhteistyötä ja pitävät toisensa ajan tasalla työnsä etenemisestä. Näin varmistetaan osaltaan sitä, että muutostukityö onnistuu tasapuolisesti koko Suomessa.  

Muutostukityön etenemistä voi seurata pian myös yhteiskehittämiseen tarkoitetussa Innokylä-palvelussa ja Twitterissä aihetunnisteella #ihmisensote.  

Lisätietoja: 

Hankepäällikkö

Anita Hahl-Weckström, anita.hahl-weckstrom@soste.fi, 044 770 0491

Viestinnän erityisasiantuntija

Sirkku Aaltosirkku.aalto@soste.fi, 040 121 6546

Tutkija  

Janne Haikari, janne.haikari@soste.fi , 050 376 4573

Johtaja  

Anne Knaapi, anne.knaapi@soste.fi, 040 194 2518

Järjestöasiantuntijat (Uusimaa) 

Anu Toija, anu.toija@ejy.fi, 050 381 5511

Ilari Karhumalja, ilari.karhumalja@ejy.fi, 050 552 2778

Järjestöasiantuntija (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa) 

Reeta Valta, reeta.valta@yhteisokeskus.fi, 044 989 5937

Järjestöasiantuntija (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme) 

Niina Salo-Lehtinen, niina.salo-lehtinen@artteli.fi, 045 277 4607

Järjestöasiantuntija (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala) 

Laura Meriluoto, laura.meriluoto@pssotu.fi, 050 330 0286

Järjestöasiantuntija (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) 

Johanna Saarivaara, johanna.saarivaara@lapinsote.fi, 040 580 3765

Järjestöasiantuntija (Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala), aloituspäivämäärä vielä avoinna 

Henna Hovi, henna.hovi@kykasote.fi, 050 567 3610

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja, Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sihteeri

Elina Pajula, elina.pajula@pksotu.fi, 050 558 7460