Järjestöjen yhteinen selvitys: Kansalais­järjestöjen toiminta­mahdollisuuksia parannettava


Etusivu / Uutiset / Järjestöjen yhteinen selvitys: Kansalais­järjestöjen toiminta­mahdollisuuksia parannettava

SOSTEn, Fingon, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:n ja Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa:n tuore selvitys kertoo, että peräti 90 prosenttia tutkimukseen haastatelluista kansanedustajista, puoluesihteereistä ja ministeriöiden virkahenkilöistä näkee, että seuraavan hallituksen ohjelmassa tulee olla kirjaus kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamisesta.

Selvityksen mukaan kansalaisjärjestöjen toimintaa pidetään aiempaa merkityksellisempänä suomalaiselle yhteiskunnalle. Kyselyn vastaajat näkevät järjestöjen toimivan demokraattisen yhteiskunnan perustana, ja niiden rooli korostuu palvelujen ja matalan kynnyksen toiminnan tuottajina. Kansalaisjärjestöt tarjoavat ihmisille myös osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, ja vapaaehtoistoiminta tukee monin tavoin sosiaalista hyvinvointia.

SOSTEn erityisasiantuntija Ari Inkinen pitää selvityksen viestiä erittäin positiivisena. ”On todella tärkeää, että päättäjät näkevät kansalaisjärjestöjen tekemän pitkäjänteisen työn arvon. Viime vuosina olemme kuulleet ympäri maailmaa viestejä siitä, miten vapaan ja itsenäisen kansalaisjärjestötoiminnan elinehtoja on kavennettu. On tärkeää, että Suomi näyttää esimerkkiä ja myös puhuu avoimesti kansalaisjärjestötoiminnan puolesta myös kansainvälisillä areenoilla”, sanoo Ari Inkinen.

Ensi vuoden alussa Suomessa siirrytään uuteen malliin järjestöjen julkisessa rahoituksessa. Puolet kyselyn vastaajista (50 %) katsoo, että valtionavustusten taso tulee säilyttää ennallaan verotulojen tai valtionyhtiöiden voittojen tilanteesta riippumatta. Muita selvästi vahvemmin tätä mieltä ovat kansanedustajat. Sen sijaan yli kaksi viidestä (45 %) kyselyn vastaajista on sitä mieltä, että valtionavustusten tasoa tulee madaltaa, mikäli verotulot tai valtionyhtiöiden voitot pienenevät.

”Järjestötoiminnan merkitys tulee näkyväksi erityisesti yhteiskunnan kriisitilanteissa. Viime vuosina erityisesti 2015 pakolaisaallossa, koronapandemian ajan sekä vuosi sitten käynnistyneen Ukrainan sodan aikana järjestöt ovat tukeneet ja auttaneet ketterästi ihmisiä muuttuneissa elämäntilanteissa. Yhteiskunta tarvitsee kansalaisjärjestöjä, jotka pystyvät toimimaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Meidän on pidettävä huolta tästä myös tulevaisuudessa”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Ari Inkinen.

Lue järjestöjen yhteisestä kannanotosta Vastuullinen Lahjoittaminen Vala ry:n sivuilta.