Järjestöt: Hallituksen leikkauspolitiikka pahentaa elinkustannuskriisin vaikutuksia Suomessa

Valokuvassa ihmisiä kävelemässä kadulla ja kuvan päällä teksti Järjestöt: Hallituksen leikkauspolitiikka pahentaa elinkustannuskriisin vaikutuksia Suomessa. Oikeassa alareunassa SOSTEn valkoinen logo.

Etusivu / Uutiset / Järjestöt: Hallituksen leikkauspolitiikka pahentaa elinkustannuskriisin vaikutuksia Suomessa

Viime vuosien korkea inflaatio on lisännyt pienituloisten ihmisten ahdinkoa Euroopassa. Tämän vuoksi taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista valvova Euroopan neuvoston alainen sosiaalisten oikeuksien komitea pyysi valtioita raportoimaan sille toimenpiteistä, joilla ne turvaavat ihmisoikeuksien toteutumisen elinkustannuskriisin oloissa.

Suomen hallitus antoi komitealle oman raporttinsa joulukuussa 2023. Raportissaan se korosti edellisen hallituksen aikana luotuja väliaikaisia tukitoimia. Tämä ei järjestöjen mielestä anna todenmukaista kuvaa vallitsevasta tilanteesta Suomessa.

Järjestöt ovat huolissaan siitä, että elinkustannuskriisin vaikutusten kompensoimisen sijaan Suomen hallituksen toimeenpanemat sosiaaliturvaleikkaukset voimistavat hintojen noususta kärsivien pienituloisten ihmisten ahdinkoa. Järjestöt nostivat esiin mm. seuraavaa:

Suomalaisten sosiaaliturvaetuuksien taso ei ole riittävä

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on toistuvasti todennut, että useiden suomalaisten sosiaaliturvaetuuksien taso ei ole riittävä täyttämään Euroopan sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia. Komitea on Euroopan neuvoston alainen elin, joka valvoo Euroopan sosiaalisen peruskirjan toimeenpanoa. Kyseessä on keskeinen eurooppalainen ihmisoikeussopimus, jonka Suomi on ratifioinut ja sisällyttänyt osaksi suomalaista lainsäädäntöä vuonna 2002. Sopimuksen ratifioidessaan Suomi on sitoutunut noudattamaan komitean ratkaisukäytäntöä.

Lausunnossa ovat mukana Ihmisoikeusliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä Suomen sosiaalioikeudellinen seura.

Lisätietoja antavat: Anna Salmivaara, Taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija, Ihmisoikeusliitto, 044 491 9422 sekä Esa Iivonen, vaikuttamistyön johtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 075 324 5521.

Lue lisää Ihmisoikeusliiton sivuilta.