Järjestöt: Hyvinvointialueen määriteltävä hallintosäännössä, mikä toimielin päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista


Etusivu / Uutiset / Järjestöt: Hyvinvointialueen määriteltävä hallintosäännössä, mikä toimielin päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista

Joukko sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia vetoaa hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten puheenjohtajiin ja valmistelijoihin, että ne huomioisivat järjestöjen avustamisen jo nyt valmisteluvaiheessa.

Hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten (VATE) puheenjohtajille ja valmistelijoille

Ensimmäisten asioiden joukossa valitut aluevaltuutetut päättävät muun muassa hallintosäännöstä, jossa määritellään puitteet hyvinvointialueiden toiminnalle. Jokaisen hyvinvointialueen hallintosäännössä tulisi määritellä, mikä toimielin alueella päättää sote-järjestöjen avustuksista, jotta myös avustusmuotoinen toiminta on jatkossakin mahdollista.

Sote-järjestöt toimivat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen yhdyspinnassa. Tämän yhteyden on tärkeää säilyä jatkossakin ihmisten tarpeita vastaavien palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien varmistamiseksi. Yleishyödyllisten sote-järjestöjen toiminta on ehkäisevää apua ja tukea, ihmisten kuntoutumisen edistämistä ja itsenäistä selviämistä tukevaa matalan kynnyksen auttamista. Sote-järjestöt tarjoavat ihmisille heiltä usein puuttuvan yhteisön ja vaikuttamisen kanavan. Järjestöjen toiminta vähentää palvelujen tarvetta toimimalla monin tavoin yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa ja täydentämällä niissä olevia katvealueita.

Koska järjestölähtöisessä auttamisessa vertaistuen ja vapaaehtoisten rooli ammattilaisten rinnalla on merkittävä ja rahoitusta tulee myös STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), näitä järjestölähtöisen auttamisen toimintoja ei voida siirtää ostopalveluksi. Lisäksi nykyisin on monia sote-järjestön ja kunnan yhdessä rahoittamia toimintamuotoja, joissa järjestö saa STEA-avustuksen ja kunta osallistuu omalla rahoitusosuudellaan kyseisen toiminnan mahdollistamiseen. Näiden toimintojen jatkuvuus on tärkeä turvata hyvinvointialueella. Sen vuoksi on tärkeää, että alueiden hallintosääntö mahdollistaa avustusmuotoisen järjestötoiminnan.

Kumppanuuden kehittämiseksi ja ihmisten tarpeita vastaavien palvelukokonaisuuksien varmistamiseksi pidämme tärkeänä myös, että hyvinvointialueille perustetaan sote-järjestöjen neuvottelukunta tai vastaava toimielin. Ne mahdollistavat vuoropuhelun toimintojen kehittämisestä erityisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja sote-palvelujen vastuuhenkilöiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Myös laaja yhteistyö liikunnan, koulutuksen, kulttuurialan ja monien muiden toimijoiden kanssa ovat tärkeitä, mutta pelkkä HYTE-rakenne ei riitä.

Toivomme, että ehdotuksemme otetaan huomioon hyvinvointialueiden aluevaltuustoille tehtävissä ehdotuksissa hallinnon rakenteeksi.

Yhteistyöterveisin