Järjestöt vahvasti mukana tukemassa potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntötyötä


Etusivu / Uutiset / Järjestöt vahvasti mukana tukemassa potilaan ja asiakkaan oikeuksia koskevaa lainsäädäntötyötä

STM on asettanut asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa sekä osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin.

Järjestöt ovat laajasti mukana ryhmän toiminnassa. SOSTEn edustajana työryhmässä on Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson.

– Asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksiin sisältyvän itsemääräämisoikeuden edistäminen on ensisijaista ja rajoitustoimet viimesijaisia sote-palveluissa. Pidän IMO-lainsäädännön valmistelua tärkeänä, koska nykyään aivan liian usein erilaiset rajoitustoimenpiteet sote-toimintayksiköissä perustuvat käytäntöihin eikä niiden käyttöön ole aina kirjoitetun lain tukea. Myös toimintakulttuurin ja ajattelutavan muutos saa aikaan rajoitustoimenpiteiden vähentymistä, uskoo Gustafsson.

Seurantaryhmän varajäsenenä toimii SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari.

– Tarve itsemääräämisoikeuden vahvistamiselle koskettaa lukuisia eri asiakas- ja potilasryhmiä. On ilahduttavaa, että seurantaryhmän kokoonpanoon on otettu laajasti mukaan järjestöjen asiantuntemus. Järjestöjen asiantuntijat toimivat samalla konkreettisena liittymäpintana haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten arkeen, tarpeisiin ja kokemuksiin, Opari toteaa.

Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2023 loppuun.

Lue lisää: STM: Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä