Järjestöt: Verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta lisättävä kehysriihessä


Etusivu / Uutiset / Järjestöt: Verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta lisättävä kehysriihessä

Kansalaisjärjestöjen tänään julkaisema kannanotto toivoo kehysriihen veropäätöksiltä oikeudenmukaisuutta. Järjestöt peräänkuuluttavat verovälttelyn torjuntaa, progressiivista verotusta sekä ilmastopäästöjen sosiaalisesti oikeudenmukaista hinnoittelua.

– Elämme ennennäkemättömien globaalien haasteiden aikaa. Koronapandemiasta ja ekologisesta kriisistä vähemmän kärsivien on tuettava heikommassa asemassa olevia, ja haasteisiin vastaavien toimien on vähennettävä eriarvoisuutta. Tämä edellyttää kansallisen ja kansainvälisen verojärjestelmän uudistamista, sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.

Järjestöt muistuttavat hallitusta hyvän verojärjestelmän periaatteista. Samasta tulosta tulee maksaa sama vero ja niiden, joiden tulot ovat suuremmat, tulee maksaa enemmän veroa.

– Suomen sääntely ei kaikilta osin noudata hyvän verojärjestelmän periaatteita. Verotuksessamme on varakkaimpia ja hyvätuloisimpia perusteettomasti hyödyttäviä aukkoja, ja aggressiivinen verosuunnittelu on edelleen mahdollista, muistuttaa SAK:n veropoliittinen asiantuntija Niko Pankka.

Hallitusta kannustetaan myös kasvihuonekaasupäästöjen hinnoitteluun. Järjestöt kehottavat ottamaan käyttöön uusia ohjaavia päästöveroja, joiden tuottoja käytetään niin ohjausvaikutusten tehostamiseen kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

– Hallitusohjelmassa mainitun päästöihin perustuvan kulutusveron valmistelu on syytä aloittaa viipymättä, toteaa Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

[button class=”c-red-link” text=”Lue kannanotto (pdf)” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/04/Kansalaisjarjestojen-kannanotto-kehysriiheen-150421.pdf” ]

Lisätiedot:

Saara Hietanen
veroasiantuntija
Finnwatch ry
044 240 8500
saara.hietanen@finnwatch.org

Niko Pankka
veropoliittinen asiantuntija
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
050 307 0180
niko.pankka@sak.fi

Outi Hakkarainen
kestävän talouden asiantuntija
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo ry
050 317 6728
outi.hakkarainen@fingo.fi