Järjestöt vetoavat hallitukseen – Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt


Etusivu / Uutiset / Järjestöt vetoavat hallitukseen – Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt

Uutista päivitetty 21.4.2021: lisätty vetoomukseen liittynyt

Rahapelitoiminnan tuotot laskevat. Sillä on suuri merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden, liikunnan ja nuorison, kulttuurin ja taiteen sekä tieteen toimintaedellytyksille. Yhteensä 125 sosiaali- ja terveysalan järjestöä jättivät tänään hallitukselle vetoomuksen, jotta järjestötoiminnan tulevaisuus ratkaistaan ensi viikon hallituksen puoliväliriihessä kestävästi ja järjestöjen autonomiaa kunnioittaen. 

”Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on suuri huoli tulevaisuudesta. Emme kannata järjestöjen rahoituksen siirtämistä suoraan valtion budjettiin. Se lisää järjestötoiminnan epävarmuutta ja vaikeuttaa pitkäjänteistä suunnittelua. Budjettirahoitus myös lisäisi pahimmillaan kansalaistoiminnan poliittista ohjausta ja heikentäisi autonomiaa”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. 

Järjestöillä on ollut suuri merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennustalkoissa vuosikymmenten ajan. Ruohonjuuritason auttamistoiminta on viimeksi näyttänyt voimansa koronakriisin keskellä, kun se on tukenut ja auttanut heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka olisivat ilman järjestöjen apua jääneet yksin. 

”Järjestöjen merkitys korostuu aina juhlapuheissa. Järjestöt, aktiivit ja vapaaehtoiset nostetaan korokkeelle ja kerrotaan, miten tärkeää työtä ne tekevät yhteiskunnan heikoimpien auttamiseksi. Nyt hallitukselta tarvitaan juhlapuheiden realisointia. Yhteiskunnalla ei ole varaa menettää tätä järjestöjen tekemää työtä. Siksi hallituksen on tehtävä ratkaisut, jotka turvaavat järjestöjen itsenäiset toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa”, vetoaa Vertti Kiukas. 

[button class=”c-red-link” text=”Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vetoomus – Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/04/SOSTE-vetoomus-16-4-2021-Jarjestorahoituksen-tulevaisuus-on-turvattava-nyt.pdf” ]

Lisätietoja antaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Vetoomuksessa mukana

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
A-kilinikkasäätiö, liittynyt vetoomuksen jättämisen jälkeen
ADHD-liitto ry
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry
A-Kiltojen Liitto ry
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Aspa-säätiö
Autismiliitto ry
Balanssi ry
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Colores- Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eläkeliitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Epilepsialiitto ry
Erilaisten oppijoiden liitto ry
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Erityislasten Omaiset ELO ry
ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
Finnilco ry
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, liittynyt vetoomuksen jättämisen jälkeen
Hengitysliitto ry
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Ikäinstituutti
Järjestökeskus Kitinen ry
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Kehitysvammaisen Palvelusäätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammaliitto ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Keminseudun Reuma ry
Keski-Lapin psoriasisyhdistys ry
Kesälukioseura ry
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry
Koillis-Lapin A-Kilta ry
Kokoa ry
Koulutus Elämään Säätiö, liittyi mukaan vetoomuksen jättämisen jälkeen
Kuntoutussäätiö, liittynyt vetoomuksen jättämisen jälkeen
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
Kuurojen Palvelusäätiö sr
Kuvataideyhdistys Maahiset ry
LapCI ry
Lapin aivoyhdistys ry
Lapin Kilpi ry
Lapin munuais- ja maksaliitto ry
Lapin sosiaali- ja terveysturva ry
Lasten Kesä ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Leijonaemot ry
Leirikesä ry
Lihastautuliitto ry, liittynyt mukaan vetoomuksen jättämisen jälkeen
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Maria Akatemia ry
Mielenterveysyhdistys HELMI ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Mty (Mielenterveysyhdistys) Etappi ry
Muistiliitto
Munuais- ja maksaliitto
Music Against Drugs ry
Myllyhoitoyhdistys Ry.
Naistenkartano ry
Nasy – Naiset Yhdessä ry
Neuroliitto ry, liittynyt mukaan vetoomuksen luovutuksen jälkeen
Nuoret Lesket ry
Nuorten Palvelu ry
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Näkövammaiset lapset ry
Näkövammaisten liitto ry
Omaishoitajaliitto ry
Parkinsonliitto ry
Pelastakaa Lapset ry
Pesäpuu ry
Pienperheyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistus ry
Positiiviset ry
Pro-tukipiste ry
Psoriasisliitto ry
Punaisen Ristin Kemijärven osasto
Puustellin Tuki ry
Raiskauskriisikeskus Tukinainen/Tukinainen ry
Raittiuden Ystävät ry
Rovaniemen Invalidit ry
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry
Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Selkäliitto ry
Sininauhasäätiö
Sovatek-säätiö
Suomen ASH ry
Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland
Suomen Kipu ry
Suomen Kylät ry
Suomen Meniere-liitto ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Moniääniset ry
Suomen muistiasiantuntijat ry
Suomen Pakolaisapu ry
Suomen Polioliitto ry
Suomen Setlementtiliitto, liittyi mukaan vetoomuksen luovuttamisen jälkeen
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry, liittyi mukaan vetoomuksen luovuttamisen jälkeen
Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys
Suomen työterveyshoitajaliitto ry
Suomen Valkonauhaliitto-Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Suomen Vanhempainliitto
Svenska hörselförbundet rf
Syömishäiriöliitto – SYLI ry
Taiteen Sulattamo ry/mielenterveysjärjestö
Takuusäätiö
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
Tornion Sydänyhdistys ry
Tunne rintasi ry
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.
Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry TATSI
Työttömien Keskusjärjestön ry
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
Vates-säätiö sr
Velallisten Tuki ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Yhteiset Lapsemme ry
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry