Koronakriisistä selvitään terveyteen ja työllisyyteen tehtävillä investoinneilla 


Etusivu / Uutiset / Koronakriisistä selvitään terveyteen ja työllisyyteen tehtävillä investoinneilla 

SOSTE muistuttaa Suomen hallitusta puoliväliriihen lähestyessä, että koronakriisistä selviytyminen vaatii terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen tehtäviä investointeja. Järjestöt ovat osa ratkaisua. 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian. 

”Riihessä on sovittava yleishyödyllisten toimijoiden, kuten järjestöjen, rahoituksen kestävästä turvaamisesta rahapelitoiminnan tuottojen vähentyessä. Järjestöjen ruohonjuuritason auttamistoiminta on keskeinen osa koronakriisin sosiaalisen velan taittamista. Tätä työtä ei yhteiskunnalla ole varaa menettää,” painottaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. 

Hyvä työllisyys on keskeinen keino kestävään talouteen

SOSTE korostaa, että työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle vähemmän haitallisiin veroihin, kuten valmiste- ja ympäristöveroihin.

Suomessa tarvitaan investointeja sosiaali-, terveys- ja koulutussektoreiden aloituspaikkoihin. Perusasteen varassa oleville aikuisille on puolestaan lisättävä erityisesti tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Lisäksi tarvitaan työvoimapoliittista koulutusta heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille.

SOSTE vaatii parannuksia perusterveydenhuoltoon, lastensuojeluun, palveluiden saatavuuteen ja sosiaaliturvaan. Näillä vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia ja korjataan koronakriisin aikana syntynyttä hoitovelkaa sekä vähennetään terveydellisiä esteitä saavuttaa korkea työllisyysaste.

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen. Terapiatakuu on toteutettava tämän vaalikauden aikana terveyden ja työkyvyn vahvistamiseksi”, Kiukas vaatii

Päätös terveysverosta on tehtävä nyt

Kansanterveyden haasteet vaativat yhteiskunnallisia ratkaisuja. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. 

SOSTE on jo pitkään vaatinut otettavaksi käyttöön terveysperusteinen valmisteveron, joka vähentäisi liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia. Terveysperusteisen valmisteveron selvitystyö on käynnistettävä välittömästi, jotta vero saadaan voimaan vuoden 2023 alusta. 

Lue SOSTEn puoliväliriihen kannanotto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: