Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään


Etusivu / Uutiset / Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset. 

Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut

Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut. Järjestöjen palveluita on käytetty entistä enemmän, ja niiden tärkeä rooli on korostunut. 

Pandemia on pahentanut köyhyystilannetta, mutta eriarvoisuutta luovat rakenteet ovat olleet jo pitkään olemassa. Pandemia on oikeastaan vain korostanut näiden olemassa olevien haitallisten rakenteiden merkitystä. Lisäksi pandemian aiheuttama eristäytyminen sekä sosiaalisten- ja perheverkostojen puute ovat pahentaneet köyhyyttä kokevien tai sen riskissä olevien mielenterveysongelmia.  

Velkaantumisriski on kasvanut ja kasvaa pandemian jäljiltä, jos hyvinvointivaltiota ei vahvisteta ja perusturvan tasoa nosteta. Perusturva ei monissa maissa ole riittävä. Köyhyyden vähentämiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta valtioiden politiikka ei ole pyrkinyt kokonaan poistamaan köyhyyttä. Köyhyys on usein kierteenomaista, minkä vuoksi ongelma tulisi pyrkiä ratkaisemaan juuritasolla ja syvällisemmin. 

Elinkustannusten nousu on aiheuttanut suuria haasteita

Raportissa on myös havaintoja yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Energian hinta on noussut, mikä on vaikuttanut negatiivisesti moniin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.  

Sähkö ja energia ovat jokapäiväisiä välttämättömiä hyödykkeitä. Esimerkiksi etuuksien hakeminen ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan pitkälti digitaalisesti. Digitalisaatio on haitannut monia köyhiä ja köyhyysriskissä olevia, sillä kaikilla ei ole yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalista infrastruktuuria. 

Kohtuuhintaisten asuntojen ja asumismahdollisuuksien löytämisestä on tullut aiempaa haastavampaa pienituloisille ja köyhyyttä kokeville. 

Monet raportin löydöksistä liittyvät ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten koronaviruspandemiaan ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin välttämättömiin toimenpiteisiin. Ongelmat olisivat kuitenkin olemassa myös ilman näitä ilmiöitä. 

EAPN ehdottaa ongelmien ratkaisuksi muun muassa parempaa sosiaaliturvaa ja köyhyydestä kärsivien osallistumisen kasvattamista. Raportti toteaa, että järjestöt ovat hyvä väylä vaikuttamiseen. Köyhyydessä ja sen riskissä olevat tulisi ottaa enemmän osaksi päätöksentekoa. 

Lue lisää: EAPN-verkoston raportti: EAPN Poverty Watch Report 2021

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.