Kuntoutuskomitean ehdotuksia ei saa romuttaa sote-uudistuksessa


Etusivu / Uutiset / Kuntoutuskomitean ehdotuksia ei saa romuttaa sote-uudistuksessa

Kuntoutusalan verkoston KUVE:n jäsenet ovat huolissaan kuntoutuskomitean ehdotusten  toimeenpanosta. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että psykoterapiaa ja mahdollisesti laajemmin lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtymässä Kelalta maakuntiin, ilman kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä siirtymäaikoja.

Mietinnössä korostettiin, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirto Kelalta maakuntiin edellyttää kokeiluja ja tietopohjaa.

KUVE pitää tärkeänä, että yksimielistä komiteamietintöä ja siinä esitettyjä, laaja-alaisesti pohdittuja asiantuntijanäkemyksiä ja linjauksia kunnioitettaisiin. Esitysten romuttuminen voi tarkoittaa sitä, että kuntoutujien asema heikkenee entisestään ja väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat nykyisestä. Tämä olisi vastoin komiteatyön linjauksia ja esityksiä.

Kuntoutusverkosto (KUVE) on SOSTE:n ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 87 kuntoutuksen toimijaa, järjestöä ja viranomaistahoa.

Lisätietoja:
SOSTEn erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma 050 564 8571