Kyberturvallisuus kuuluu kaikille – puhe tietoturvallisuudesta halutaan tavallisten ihmisten arkeen

Kansalaiskyberteko-kampanjan eri tunnisteet: #somesiivous, #laitteetkuntoon, #vaihtamallaparanee, #digioikeudet, #jäljitettävissä, #valetieto-oppi, #köyhätrikolliset, #sisältövaroitus, #eijakoon, #ostajamyyverkossa, #keskelläkylää, #nolaaitsesi.

Etusivu / Uutiset / Kyberturvallisuus kuuluu kaikille – puhe tietoturvallisuudesta halutaan tavallisten ihmisten arkeen

SOSTE on mukana tammikuun alussa startanneessa #kansalaiskyberteko-kampanjassa. Kampanja innostaa suomalaisia edistämään turvallisuutta ja yhteiskunnan toimintavarmuutta kyberuhkien edessä. Kampanja tarjoaa siihen mukaan tuleville yhteisöille myös mahdollisuuden yhteiskuntavaikuttamiseen sekä oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Kampanjan käynnistäjä CyberCoach (Cult Security Oy) haluaa yhdessä mukaan tulevien tahojen kanssa herättää keskustelua kyberturvallisuudesta ymmärrettävästi, laaja-alaisesti ja tuoden uusia näkökulmia. #kansalaiskyberteko-kampanjassa tietoturvaviestintää ovat luomassa yksityishenkilöt, vaikuttajat ja erilaiset organisaatiot.

SOSTE rohkaisee jäsenyhteisöjään lähtemään mukaan kampanjaan. Kampanjaan osallistumalla järjestö voi osoittaa jäsenilleen ja toiminnassa mukana oleville toimihenkilöille ja sidosryhmille organisaation halun lujittaa luottamusta ja turvallisuutta toimintaympäristössään sekä yhteiskunnassa sekä vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden osaamista toimia kyberturvallisesti niin arjessa kuin työssä.

Järjestöllä on myös mahdollisuus tuoda esille #kansalaiskyberteko-kampanjassa omaan toimintaan liittyviä kyberturvallisuuden esimerkkejä, joiden ymmärtäminen on jäsenille, suurelle yleisölle ja sidosryhmillesi tärkeää kyberrikollisuudelta suojautumisessa. Kampanjassa kannustetaan suojelemaan itseään ja läheisiään, ja tätä kautta suojelemaan meitä kaikkia. Kampanjan yksi kantava idea on saada ihmiset puhumaan toisilleen kyberturvallisuudesta. Kun kyberturvallisuuspuhe siirtyy tavallisten ihmisten tasolle ja arkeen, niin silloin siitä tulee myös konkreettista ja vaikuttavaa.

Kampanjan pääkohderyhmänä ovat meidän kaikkien läheiset, vanhukset, nuoret ja lapset sekä muut erityisen tuen tarpeessa olevat. Kampanjaan osallistuva taho voi kohdentaa viestintäänsä itse haluamilleen ryhmille.

Kansalaiskybertekoja voi tehdä kuka vaan, järjestöissä esimerkiksi vapaaehtoiset tai vertaistukijat voivat ottaa tällaisen roolin. Aiheesta voidaa keskustella myös järjestön perustoiminnan yhteydessä.

#Kansalaiskyberteot-kampanjassa tavoitteellaan laajaa näkyvyyttä sosiaalisen median eri kanavissa – keskustelua ovat luomassa yksityishenkilöt, vaikuttajat ja erilaiset organisaatiot. Tavoitteena on löytää pieniä konkreettisia tekoja, joiden avulla neuvotaan ja autetaan sekä luodaan julkisen keskustelun kautta ymmärrystä kyberturvallisuudesta. Kampanjoinnissa vältetään tietoturvaviestinnälle perinteistä pelottelua ja uhkien maalailua.

Yhteisen materiaalin valmistelu, tuottaminen ja jakaminen on kampanjan käynnistäjän CyberCoachin vastuulla, samoin sosiaalisen median tilien hallinnointi, yleisen näkyvyyden ja vaikutusten seuraaminen. Osallistuminen on maksutonta.

Kampajaa koordinoi CyberCoach ja mukana ensiaallossa on toistakymmentä yrityskummia. Näitä ovat muun muassa Microsoft, Netprofile, Elisa, DNA, Aktia, POP Pankki, SOSTE, Futurice, TietoEvry, Fingertip ja Alma Media. Lisäksi mukana on lukuisia vaikuttajia esimerkiksi liike-elämästä, viranomaistahoilta, politiikasta yli puoluerajojen, urheiljoita ja tubettajia. Tutustu kampanjaan ja lähde mukaan: kansalaiskyberteko.fi