Kyselytutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä


Etusivu / Uutiset / Kyselytutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä

Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta.

Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2021 toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 120 yleishyödyllisen järjestön edustajaa.

Sote-järjestöistä puolet kertoo tehneensä yhteistyötä useamman yrityksen kanssa. Kolmanneksella ei vielä ole kokemusta yritysyhteistyöstä, mutta he kertovat olevansa kiinnostuneita siitä. Tutkimuksesta käy ilmi, että järjestöt kaipaavat yritysyhteistyön tueksi kokemusten vaihtoa eri järjestöjen välillä sekä koulutuksia yritysyhteistyöstä ja verkostoitumisesta.

Järjestöjen osaamisesta hyötyä yrityksille

Yritysyhteistyötä tekevät järjestöt kokevat todennäköisemmäksi, että pro bono -yhteistyö lisääntyy ja että yritykset kannustavat työntekijöitään vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa sote järjestöjen toimintaa. Vapaaehtoistyön tekeminen tuottaa tekijälleen merkityksellisyyden kokemusta. Yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemukset vahvistavat ihmisten keskinäistä luottamuspääomaa.

Suomalaisilla sote-järjestöillä laaja kosketuspinta ihmisten arkeen. Järjestöjen vapaaehtoisilla ja ammattilaisilla on osaamista ja kokemusta. Sote-järjestöt arvioivat yritysten tulevat jatkossa hyödyntämään enemmän järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta muun muassa ostamalla palveluita ja tekemällä sisällöllistä yhteistyötä (66%) järjestöjen kanssa.

”Järjestöillä on selkeä toive, että järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyisi. Vastauksista näkyy selvästi, että tavaralahjoitusten sijaan järjestöt toivovat enemmän sisällöllistä yhteistyötä yritysten kanssa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöillä olisi paljon osaamista annettavana yritysten tyhy- ja tyky-toimintaan”, kertoo SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n erityisasiantuntija Ari Inkinen.

Taloustutkimus Oy tutki järjestöjen varainhankinnan kehitystä ja tulorahoituksen lähteitä liittyen valtionavustuksiin ja yksityisrahoitukseen. Toimeksiannon tutkimukselle antoi Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n, Allianssin, Fingon, SOSTE:n ja valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke. Kyselytutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021 ja siihen haastateltiin 120 yleishyödyllisen yhteisön varainhankinnasta ja taloudesta vastaavaa henkilöä.

Lataa tutkimuksen kooste osoitteesta https://www.vala.fi/varainhankinta-suomessa.

Lisätietoja: