Lääkehoito onnistuu yhdessä


Etusivu / Uutiset / Lääkehoito onnistuu yhdessä

Lääkehoidon toteuttaminen on yhteispeliä. Ilman sinun panostasi lääkehoidossasi ei saavuteta tavoiteltuja tuloksia. On tärkeää, että olet mukana suunnittelemassa lääkehoitosi tavoitteita, toteutusta ja seurantaa.

Kun aloitat uuden lääkkeen käytön, selvitä lääkäriltäsi, miksi tätä lääkettä tarvitaan ja varmista, että osaat ottaa sen oikein. Tärkeintä on, että sinulla on turvallinen olo lääkkeen käyttöä aloittaessasi ja tiedät, mistä saat lisätietoa lääkkeestä. Terveydenhuollon ja apteekin ammattilaiset auttavat ja neuvovat sinua lääkehoitoosi liittyvissä kysymyksissä. Myös läheisesi tarvitsee tietoa lääkehoidostasi. Joskus läheinen on hyvä ottaa vastaanotollekin mukaan, jotta hän voi tukea sinua omahoidossa.

Ajantasainen lääkityslista turvaa sinulle sopivan lääkehoidon

Ajantasainen lääkityslista on korvaamaton tiedon lähde, kun lääkehoitoa suunnitellaan. Ylläpitämästäsi lääkityslistasta käy ilmi lääkityksesi kokonaisuus, myös käyttämäsi itsehoito- ja rohdosvalmisteet. Näin sinulle voidaan varmistaa sopivimmat valmisteet. Kysy neuvoa terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiselta lääkityslistan laatimiseksi, jos sinulla ei vielä sellaista ole. Kerrothan myös, jos olet saanut aiemmista lääkityksistä haittavaikutuksia, esimerkiksi ripulia, tai jos olet allerginen joillekin lääkeaineille.

Lääkityslista tulee päivittää joka kerta, kun lääkityksessäsi tapahtuu muutoksia. Valmiita lääkityslistapohjia saat apteekista, terveydenhuollosta tai voit täyttää ja tulostaa lääkityslistan verkossa. Vanha lista kannattaa aina hävittää, jotta sinulla on käytössä vain ajantasaisin lista lääkityksistäsi. Tästä syystä lääkityslistaan kannattaa merkitä oman nimen lisäksi myös sen laatimispäivämäärä.

Olet osallinen lääkehoidossasi; kysy, kerro ja varmista

Tavoitteena on, että lääkehoitosi sujuu hyvin arjessa. Tämä onnistuu, kun tiedät hoidon tavoitteet ja toimit niiden toteutumiseksi. Arjessa se tarkoittaa sitä, että käytät lääkkeitä sovitun mukaisesti ja seuraat voinnissasi tapahtuvia muutoksia. Jos jokin asia on jäänyt epäselväksi tai lääkkeen ottamisessa jokin askarruttaa sinua, kerro se terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiselle. Sekin kannattaa ottaa puheeksi, jos rahasi eivät riitä lääkkeisiin. Näin lääkäri voi huomioida sen esimerkiksi lääkettä valittaessa.

Seuraa ja kerro miten lääkkeesi vaikuttaa: auttaako lääke oireeseesi tai aiheuttaako se sinulle haitallisia sivuvaikutuksia. Jos lääke ei auta tai aiheuttaa sinulle ei-toivottuja vaikutuksia, ota aina yhteyttä terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiseen. Pyydä terveydenhuollon tai apteekin ammattilaista tarvittaessa tarkistamaan ja päivittämään lääkityslistasi. Jos tunnet tarvitsevasi lisätietoa lääkehoidostasi tai sen toteuttamisesta, kerro se ammattilaiselle. Vain otettu lääke auttaa: kerrothan siis myös, jos et ole jostain syystä käyttänyt lääkitystäsi sovitusti.

Älä lopeta lääkitystä itsenäisesti!

Lääkehoidon lopettamisella tarkoitetaan lääkkeen käytön lopettamista kokonaan tai sen muuttamista toiseen. Tarve lääkehoidon lopettamiseen tai vaihtamiseen voi tulla sinulta tai sinua hoitavalta lääkäriltä. Syynä voi olla lääkkeen aiheuttama haittavaikutus, lääkkeen hinta tai epävarmuus lääkkeen käytössä. Lääkkeen lopettamista ei tule koskaan tehdä itsenäisesti, vaan lääkärin kanssa kannattaa keskustella syistä lääkkeen lopettamiseen. Kerro lääkärille, jos jokin lääkkeen käytön lopettamisessa huolestuttaa sinua.

On hyvä tarkkailla vointiaan tavanomaista tarkemmin lääkkeen lopettamisen tai vaihtamisen jälkeen. Ole heti yhteydessä terveydenhuoltoon, jos voinnissasi tapahtuu muutos huonompaan. Käyttämättä jääneiden lääkkeiden hävitys tapahtuu aina palauttamalla ne apteekkiin. Näin ne eivät pääse luontoon. Muistathan myös, että sinulle määrättyjä lääkkeitä ei tule koskaan luovuttaa muille!

Lääkkeenkäyttäjän muistilista

Lisätietoa löydät verkosta: https://www.laakehoidonpaiva.fi/tietoa_paivasta/mika_laakityslista, apteekista tai terveydenhuollon ammattilaiselta sekä osoitteesta sopivalaake.fi.

Artikkelin kirjoittajat