Lähes kaikki eduskunta­puolueet kannattavat elintarvikkeiden terveys­perusteista verotusta

Puolueiden vastaukset väitteeseen: : Ensi vaalikaudella on otettava käyttöön terveysperusteinen vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. Täysin samaa mieltä: kokoomus, kristillisdemokraatit, Liike Nyt, SDP, vasemmistoliitto sekä vihreät. Jokseenkin samaa mieltä: keskusta ja RKP. Ei samaa, eikä eri mieltä: perussuomalaiset.

Etusivu / Uutiset / Lähes kaikki eduskunta­puolueet kannattavat elintarvikkeiden terveys­perusteista verotusta

Peräti kuusi eduskuntapuoluetta yhdeksästä kannattaa terveysperusteisen veron käyttöönottoa ensi vaalikaudella. SOSTEn tuoreessa kyselyssä täyden kannatuksen aloitteelle antoivat kokoomus, kristillisdemokraatit, Liike Nyt, SDP, vasemmistoliitto sekä vihreät.

Jokseenkin samaa mieltä terveysperusteisen veron käyttöönotosta ensi vaalikaudella olivat keskusta ja RKP. Ei samaa, eikä eri mieltä olivat perussuomalaiset. Yksikään puolue ei vastustanut asiaa. Sokerivero mainittiin erikseen kolmen puolueen vastauksissa.

”Tulos on erittäin vahva viesti seuraavalle hallitukselle: terveysperusteisen verotuksen kanssa on nyt määrätietoisesti edettävä. Poliittinen tahtotila asialle löytyy, eikä teollisuuden vastustuksen pidä hidastaa asian valmistelua”, painottaa SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

Terveysvero seuraavan hallituksen ohjelmaan

Esimerkiksi kokoomus pitää terveysperusteista veroa oikeudenmukaisena tapana laajentaa veropohjaa terveydelle haitallisiin tuotteisiin. Vihreiden mukaan laajalla terveysverolla olisi monia positiivisia vaikutuksia: ruokateollisuus kehittäisi reseptejään terveellisemmiksi ja ihmiset ostaisivat terveellisempää ruokaa, joilla olisi laaja vaikutus kansalaisten terveyteen.

SDP ottaisi käyttöön nykyistä laajapohjaisemman terveysperusteisen veron, joka perustuisi ensivaiheessa sokerin määrään nykyisen virvoitusjuomaveron tapaan. Puolue tuo esille, että samalla tulee käynnistää tutkimus ja valmistelu muiden terveydelle mahdollisesti haitallisten aineiden tiukemmasta verokohtelusta ja terveellisten suosimisesta.

Keskusta olisi valmis edistämään ensivaiheessa paljon sokeria sisältävien tuotteiden terveysveron käyttöönottoa. Myös kristillisdemokraatit kannattivat lisättyyn sokeriin kohdistuvaa terveysperusteista veroa.

Empivimmin asiaan suhtautuvat perussuomalaiset toivat perusteluissaan esille, että sokerivero voi kerrannaisvaikutuksina vaikuttaa negatiivisesti kotimaiseen ruuantuotantoon ja yritystoimintaan, vaikka puolue ei välttämättä sinänsä vastusta terveysperusteisia veroja.

SOSTEn Ulla Kiuru korostaa, että seuraavaan hallitusohjelmaan on saatava terveysperusteisen veron valmistelusta selkeä kirjaus aikatauluineen.

Ensivaiheessa verotus voisi koskea paljon sokeria sisältäviä tuotteita, mutta selvitystyö laajemmasta valmisteverosta, joka kohdistuisi myös suolaan ja kovaan rasvaan, on käynnistettävä samanaikaisesti.

Mitä SOSTE kysyi?

SOSTE kysyi yhdeksältä eduskuntapuolueelta kantaa väittämään:
Ensi vaalikaudella on otettava käyttöön terveysperusteinen vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin.
Suomalaiset saavat ruokavaliostaan liikaa sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa, mikä vaikuttaa kansanterveyteen ja sairauksien hoidon kautta myös kansantalouteen. Sairauksien ehkäisyssä ravitsemuksella on keskeinen rooli. SOSTE on esittänyt ratkaisuksi terveysperusteista valmisteveroa, joka kohdistuisi paljon sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa sisältäviin tuotteisiin. Ensivaiheessa vero voisi koskea paljon sokeria sisältäviä elintarvikkeita.

Puolueiden vastaukset ja vapaaehtoiset perustelut:

Ei samaa eikä eri mieltä

Perussuomalaiset:
Ihmisiä pitää ohjata terveelliseen ruokavalioon emmekä välttämättä vastusta sinänsä terveysperusteisia veroja, mutta sokerivero voi kerrannaisvaikutuksina vaikuttaa negatiivisesti kotimaiseen ruuantuotantoon ja yritystoimintaan. Esimerkiksi kotimaiset marjamehut ymv. eivät ole ruokavalio-ongelmistamme pahimpia. Yleensäkin uusien verotusmuotojen kehittäminen samaan aikaan kun elämisen kustannukset nousevat jo muuten kohtuuttomiksi on myös sietämätöntä.

Jokseenkin samaa mieltä

Keskusta:
Keskusta on valmis edistämään ensi vaiheessa paljon sokeria sisältävien tuotteiden terveysveron käyttöönottoa. Olemme valmiit myös kiristämään alkoholi- ja tupakkaverotusta.

RKP:
RKP haluaa, että verotusta ohjataan tuloverotuksesta ympäristöä ja ihmisten terveyttä kuormittavan kulutuksen verotukseen. Terveydelle haitallisten tuotteiden verotus olisi kansanterveyden näkökulmasta järkevää. Se ohjaisi kulutusta epäterveellisistä tuotteista terveellisempiin, ja voisi samalla ennaltaehkäistä terveysongelmia.

Täysin samaa mieltä

Kristillisdemokraatit:
Kannatamme lisättyyn sokeriin kohdistuvaa terveysperusteista veroa.

Kokoomus:
Kokoomus pitää terveysperusteista veroa oikeudenmukaisena tapana laajentaa veropohjaa terveydelle haitallisiin tuotteisiin. Tullinimikkeiden perusteella vero voidaan kohdentaa tehokkaasti tuotteisiin, jotka sisältävät merkittävän määrän epäterveellisiksi määriteltyjä ainesosia. Välillinen verotus kohdistuisi siten oikeudenmukaisemmin. Pysyvän veromuutoksen seurauksena yritykset voivat investoida terveellisempiin raaka-ainevalintoihin välttääkseen tämän veron.

Liike Nyt:

SDP:
SDP ottaisi käyttöön nykyistä laajapohjaisemman terveysperusteisen veron, joka perustuisi ensi vaiheessa sokerin määrään nykyisen virvoitusjuomaveron tapaan. Samalla tulee käynnistää tutkimus ja valmistelu muiden terveydelle mahdollisesti haitallisten aineiden tiukemmasta verokohtelusta ja terveellisten suosimisesta. Valmistelussa tulee pyrkiä rajaamaan terveelliset tuotteet, kuten lisättyä sokeria sisältämättömät marja- ja hedelmätuotteet, veron ulkopuolelle.

Vasemmistoliitto:
Ravitsemus on tärkeä osa monien sairauksien hoitoa. Haluamme myös taloudellisin keinoin edistää terveellistä ja kestävää ruokavaliota.

Vihreät:
Laajalla terveysverolla olisi monia positiivisia vaikutuksia. Ruokateollisuus kehittäisi reseptejään terveellisemmiksi ja ihmiset ostaisivat terveellisempää ruokaa, joilla olisi laaja vaikutus kansalaisten terveyteen. Terveempien kansalaisten myötä säästettäisiin sote-palveluissa ja toisaalta verolla kartutettaisiin myös verokirstua.

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö