Leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen vaarantavat kuntoutuspalveluiden saatavuutta

SOSTEn erityisasiantuntijan Päivi Kiiskisen sitaatti tummansinisellä pohjalla: "Suunnitellut leikkaukset järjestöjen valtionavustuksiin ja hyvinvointialueiden järjestöavustuksiin vaikuttavat merkittävästi järjestöjen mahdollisuuksiin toimia kuntoutuspalveluiden tuottajina sekä kuntoutumisen edistäjinä." Sitaatin alla teksti #Kuntoutusviikko 3.–9.6.2024 sekä kuntoutusviikon ja SOSTEn logot.

Etusivu / Uutiset / Leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen vaarantavat kuntoutuspalveluiden saatavuutta

Sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat kuntoutuksessa monessa roolissa: tuen ja neuvonnan tarjoajina, kuntoutuspalvelujen tuottajina sekä kuntoutuksen kehittäjinä ja tutkijoina. Järjestöillä on vahva asema erityisesti päihdekuntoutujien päivätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan tuottajina, ja järjestöt täydentävät omalla erikoisosaamisellaan muuta palvelujärjestelmää.

SOSTEn erityisasiantuntija ja kuntoutustoimijoiden valtakunnallisen verkoston (KUVE) sihteeri Päivi Kiiskinen muistuttaa, että pitkäjänteisessä kuntoutuksen edistämisessä tarvitaan kaikkia osapuolia.

”Nyt suunnitellut leikkaukset järjestöjen valtionavustuksiin ja hyvinvointialueiden järjestöavustuksiin vaikuttavat merkittävästi järjestöjen mahdollisuuksiin toimia kuntoutuspalveluiden tuottajina sekä kuntoutumisen edistäjinä. Vaarana on palveluiden saatavuuden heikentyminen”, Kiiskinen sanoo.

Valtakunnallinen kuntoutusverkosto: Hyvinvointialueilla painopiste kuntoutukseen

Kuntoutustoimijoiden valtakunnallinen verkosto KUVE vaatii hyvinvointialueilta painopisteen siirtämistä kuntoutukseen. Kuntoutukseen tulee panostaa, sillä hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja ja lisää terveydenhuollon tuottavuutta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle.

Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Tällä hetkellä suomalainen palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden.

Viivästynyt kuntoutus aiheuttaa järjestelmälle myös turhia lisäkuluja sairauspoissaoloina sekä perus- ja erikoissairaanhoidon kuormituksen kasvuna.

Kuntoutusviikon tunnus, jossa kämmenen päällä taimi ja alla teksti #kuntoutusviikko.

Vaikuttava ja oikea-aikainen kuntoutus säästää rahaa

Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen sekä asumis- ja hoivapalveluiden tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle.

”Suuri merkitys kuntoutuksella on työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisyssä. Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle. Jos eläkkeen sijaan panostamme vuodessa vaikkapa 5000 euroa asiakkaan tarvitsemaan fysioterapiaan, saavutamme järjestelmätasolla valtavat säästöt”, muistuttaa KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Kuntoutusviikko nostaa esille kuntoutuksen merkityksen

Sekä päättäjien, palveluohjaajien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaiden täytyy saada tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Nopea kuntoutukseen pääsy on avainasemassa.

Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) toimijat tarjoavat tietoa kuntoutuksen merkityksestä. Kuntoutusviikolla 3.6.–7.6.2024 jaamme tutkittua tietoa kuntoutuksesta joka päivä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kuntoutusviikko huipentuu Helsingissä pidettäviin valtakunnallisiin Kuntoutuspäiviin 6.–7.6.2024.

Lisätietoja:

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa.