Mäkisen työryhmä: Kansalaisyhteiskunta merkittävässä roolissa koronakriisistä selviytymisessä


Etusivu / Uutiset / Mäkisen työryhmä: Kansalaisyhteiskunta merkittävässä roolissa koronakriisistä selviytymisessä

Emeritus arkkipiispa, SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkisen vetämän työryhmän raportti julkistettiin tänään 3.6. Mäkinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronakriisi on tuonut näkyviin niin suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia kuin hyvinvointiyhteiskunnan murtumakohtia. Nämä murtumakohdat eivät ole syntyneet nyt, vaan niiden juuret ovat olleet jo olemassa. Koronakriisi toi ne esiin ja nyt on aika korjata ne.

Työryhmän raportissa suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle annetaan hyvin keskeinen rooli. Järjestöt ja muu kansalaisyhteiskunta nähdään hyvinvointipalvelujen vahvistavana tekijänä. ”Niistä on pidettävä kiinni ja niiden toimintaedellytykset on turvattava”, totesi Mäkinen tiedotustilaisuudessa.

Investointeja kestävään yhteiskuntaan

Työryhmän johtopäätöksissä hyvinvointipolitiikan seurannalle ja arvioinnille asetetaan erittäin keskeinen rooli. Työryhmän mukaan tarvitaan kansallinen malli ja kriteeristö hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen arviointiin, hyvinvointitiedon systemaattista, säännöllistä ja ajantasaista tuottamista ja myös riippumaton hyvinvointipolitiikan arviointineuvosto.

Työryhmän raportissa hyvinvointitalous nähdään Suomen hyvinvointimallin vahvuutena. Mäkinen peräänkuulutti tarvetta laaja-alaiselle asioiden arvioinnille. Kansalaisten hyvinvoinnista saatavaa tietoa on hyödynnettävä pelkkien talousanalyysien sijaan.

”Näihin tavoitteisiin on helppo yhtyä. SOSTE on jo pitkään ajanut hyvinvointitaloudellista otetta päätöksentekoon. Vain hyvinvoivat ihmiset ovat kestävän talouden edellytys”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Koronakriisistä selviäminen vie paljon yhteiskunnan niin taloudellisia, inhimillisiä kuin sosiaalisia voimavaroja. Ongelmavyyhtiin ei ole olemassa yhtä ainoaa keinoa, jolla se voidaan ratkaista. Keinoja on löydettävä yhteistyössä koko kansalaisyhteiskunnan ja sen järjestöjen kanssa. Mäkisen mukaan keskeistä on se, ”miten selviytyvät ne, joiden omat voimavarat ovat kaikista heikoimmat”.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan raportin yksi tärkeimmistä opeista on se, miten varmistamme kaikista heikoimpien selviämisen tämän kriisiajan yli. Kiuru muistutti, että nyt on otettava opiksi edellisen ison laman seurauksista, jotka olivat monilta osin kohtuuttomia heikoimmissa asemassa oleville. Kiurun mukaan hallituksen tulevissa lisätalousarvioissa arvioidaan, miten Mäkisen työryhmän esiin nostamiin haasteisiin vastataan.

Tutustu työryhmän raporttiin