Myös palveluita tuottaville yhdistyksille mahdollisuus saada tukea koronan aiheuttamiin vahinkoihin


Etusivu / Uutiset / Myös palveluita tuottaville yhdistyksille mahdollisuus saada tukea koronan aiheuttamiin vahinkoihin

Hallitus on antanut odotetun esityksensä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. SOSTE on tyytyväinen, että myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistyksen ja säätiöt ovat tuen piirissä. Lakiesityksessä todetaan erikseen, että myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt, kuten yhdistykset ja säätiöt, sekä luonnolliset henkilöt, voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja ovat siksi kustannustuen piirissä.

”Oli erittäin tärkeää saada myös palveluita tuottavat sote-järjestöt kustannustukeen mukaan. Monilla niistä liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronasta aiheutuneiden rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Esimerkiksi kuntoutus on yksi eniten kärsineistä aloita”, kommentoi SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kustannustuki olisi korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista. Koronarajoitusten aikana yritysten on huolehdittava kiinteistä kustannuksistaan, kuten tilavuokrista, lvi- ja sähkömaksuista sekä henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Nämä kustannukset eivät jousta, vaikka myynti vähenee. Kustannustuki tukisi yritysten maksuvalmiutta tässä tilanteessa.

Ehdotetun kustannustuen ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Lisäksi ehtona on, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädettäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksella. Tuen piiriin kuuluvat toimialat määritellään huhtikuun liikevaihtotietojen perusteella, jotka ovat käytettävissä 15.6.2020 jälkeen. Koska lähtökohtaisesti liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle toimitetuista arvonlisäveroilmoituksista, täysin selvää esityksen perusteella ei ole, voidaanko tuen piiriin sisällyttää toimialoja, jotka jäävät kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi suurin osa sote-palveluista on arvonlisäverottomia.

Valtiokonttori voi kuitenkin yksittäisissä tapauksissa poiketa toimialarajauksesta yrityksen osoittamista erityisen painavista, koronaepidemiaan liittyvistä syistä. Yrityksen tulee osoittaa ne syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, että liikevaihdon lasku liittyy koronaepidemiaan eikä esimerkiksi yrityksen normaaliin kausivaihteluun tai muuhun koronasta riippumattomaan syyhyn. Tavoitteena on kohdistaa tuki nimenomaan koronan aiheuttamiin merkittäviin vaikutuksiin. Jos yrityksen liiketoiminta on kokonaan tai osittain muuta kuin arvonlisäverollista myyntiä, yritys ilmoittaa tiedon huhti- ja toukokuun myynnistä ja vertailukuukausien myynnistä hakemuksessa.

Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin, kun asia on hyväksytty eduskunnassa.

Lisätietoja kustannustuesta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.