Ny styrelse för social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE


Etusivu / Uutiset / Ny styrelse för social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s nya styrelse har valts. SOSTE: s fullmäktige som valdes i februari har på sitt första möte utnämnt den nya styrelsen för SOSTE för perioden 2021–2024. Till styrelseordförande valdes Befolkningsförbundets verksamhetsledare Eija Koivuranta och till viceordförande valdes Förbundet för mödra- och skyddshems generalsekreterare Riitta Särkelä 

Vårdorganisationerna har varit med och byggt det finländska välfärdssamhället. Organisationerna behövs mer än någonsin för att städa upp spåren efter coronan, så att allas rättigheter till välfärd och hälsa förverkligas. Nu behövs en hållbar finansieringslösning så att organisationernas kunnande och arbete med de allra svagaste kan fortsätta. Organisationernas samarbete med kommunerna och välfärdsområdena måste också säkras när man förhoppningvis denna gång får vårdreformen i mål” berättar SOSTE: s nya styrelseordförande Eija Koivuranta. 

Frågan om organisationernas verksamhetsförutsättningar finns på de politiska beslutsfattarnas bord. En viktig grundsten för det finländska organisationsarbetet, en förutsägbar och långsiktig finansiering är i stöpsleven. SOSTE: s centrala uppgift är att agera så att vårdorganisationernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar, hjälparbetet som organisationerna gör och deras frihet i att påverka samhället tryggas” fortsätter Koivuranta.   

Vårdorganisationerna har ett unikt kunnande och kännedom i att stöda och hjälpa de människor som är i de allra svagaste positionerna i samhället, såsom barn, unga, arbetslösa, de som har missbruk- och mentalhälsoproblematik, långtidssjuka, handikappade och åldringar. 

Social- och hälsovårdsorganisationerna är en märkbar del i den finländska välfärdens struktur. Vårdorganisationerna har en märkbar betydelse som utvecklare av socialtjänster och som en förnyare av hela servicesystemet. Finlands regering måste ha visdom att förstå att organisationsfältet är en byggare av samhällstabilitet och förtroende. Organisationerna förebygger olika social- och hälsoproblem och stöder arbetet kring att lösa dessa problem så tidigt som möjligt genom att kombinera ett stabilt professionellt kunnande och stöd av frivilliga. Organisationernas autonoma verksamhet måste tryggas” påminner SOSTE: s styrelseviceordförande Riitta Särkelä. 

Till övriga styrelsemedlemmar valdes: 

Kontaktpersoner