Palkkatuen leikkaukset uhkaa heikoimpien työllistymisedellytyksiä


Etusivu / Uutiset / Palkkatuen leikkaukset uhkaa heikoimpien työllistymisedellytyksiä

Hallitus ilmoitti tänään työllisyystoimista, joilla on tarkoitus vahvistaa valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa työllisiä 80 000:lla ja vahvistaa julkistaloutta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

SOSTE näkee, että hallituksen paketti on ensisilmäyksellä työllisyysvaikutuksiltaan hyvä ja oikean suuntainen, mutta sen sisällöstä tarvitaan vielä tarkempi analyysi. Yleisesti työllisyystoiminen tekeminen on vaikeaa, mikä korostaa tarvetta hyvinvointi-investoinneille, jotka ennaltaehkäisevät julkisen talouden kustannuksia tai nostavat työllisyyttä ja tuottavuutta.

SOSTE vaatii, että palkkatukeen tehtävät rajoitukset eivät saa heikentää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia saada tukea työllistymisen polullaan. Tehty rajaus sisältää hyvin suuren riskin siihen, että 100 % palkkatukityöllistyminen tulee merkittävästi vähenemään. Palkkatuen leikkausten perustelemista EU-säännöksillä on vaikea ymmärtää ja niistä tarvitaan lisää tietoa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen ei johda merkittävään sosiaaliturvan heikentämiseen, mutta on taas yksi työllisyystoimi, jonka vaikutukset saadaan työttömien toimeentuloa heikentämällä. Jatkossa on varmistettava toimien oikeudenmukaisuus niin, ettei työttömyysturvaa leikata vähäosaisemmilta. Se ei ole työllisyyden tai julkisen talouden vahvistamisessakaan tarkoituksenmukaista.

SOSTE on myös tyytyväinen, että suurempia työllisyystoimia täydentävät useat tärkeät muutokset kuten YTHS:n lisärahoitus mielenterveyspalvelujen parantamiseen, TETE-palveluiden kehittäminen, ulosottokaaren muuttaminen sekä Ohjaamo-toiminnan lakisääteistäminen.

Lisätietoja: Anni Marttinen