Ruoka-avun tarpeen arvioidaan kaksinkertaistuneen pandemian aikana – Nyt avun tarjonta vähenee


Etusivu / Uutiset / Ruoka-avun tarpeen arvioidaan kaksinkertaistuneen pandemian aikana – Nyt avun tarjonta vähenee

Pienituloisille ihmisille tärkeän ruoka-avun määrä uhkaa supistua samaan aikaa, kun ruoka, asuminen ja liikkuminen kallistuvat nopeasti ja paljon. EU:n elintarvikepakettien jakelu päättyi maaliskuun lopussa 2022. Uusi tapa tukea vähävaraisimpia EU-varoin elintarvikkeiden maksukorteilla saadaan käyttöön pahimmillaan vasta ensi vuoden alussa.  

”Useat SOSTEn jäsenjärjestöt ovat huolissaan pienituloisten ihmisten avunsaannin nopeasta heikkenemisestä. Hintojen huomattavan nousun vuoksi ruoka-avun tarve kasvanee edelleen, samaan aikaan kun avusta noin 10 prosenttia käsittänyt EU-ruokajakelu on katkolla. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Ruokaviraston on ratkaistava nyt, miten kahden avustusjärjestelmän väliin jäävästä ajasta selvitään. Pienituloiset, ruoka-avun varassa elävät ihmiset eivät voi odottaa uutta järjestelmää ensi vuoden alkuun”, vetoaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen. 

”Avuntarvitsijoiden määrä kasvaa ja toisaalta kauppojen hävikki vähenee, kun kaupat yrittävät pienentää sen määrää. Aiemmin EU-elintarvikkeilla on voitu kompensoida hävikin määrän vaihteluja, mutta nyt sitä vaihtoehtoa ei enää ole”, sanoo projektipäällikkö Reetta Nick Kirkkopalveluista. ”Tulevat maksukortit eivät korvaa elintarvikkeita yksi yhteen. On mahdollista, että maksukortteja jakavien tahojen määrä vähenee verrattuna EU-elintarvikejakeluun, sillä tämän hetken tiedoilla korttijakelu voi edellyttää sellaista hallinnollista työtä, johon paljolti vapaaehtoisvoimin toimivilla järjestöillä ei ole resursseja”.

Jo ennen pandemiaa viidennes mietti, ostaako ruokaa vai lääkkeitä

Ruokaan ja energiaan kuluu yli puolet pienituloisimman viidenneksen menoista. Energian ja ruoan roima kallistuminen nostaa edelleen osuutta. Lähes viidennes ihmisistä joutui jo ennen pandemiaa miettimään, ostaako ruokaa vai lääkkeitä. 

”Pienituloisilla ihmisillä ei yleensä ole säästöjä, joiden turvin he selviäisivät nopeasti heikentyneestä tilanteesta. Ruoka-apu on ollut yksi tukimuoto, jonka avulla rahaa on riittänyt vaikkapa vuokraan tai lääkkeisiin. Se on epätäydellinen järjestelmä, mutta valitettavasti jo monen työttömän ja pienituloisen elinehto”, muistuttaa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestöstä.  

EU:n ruoka-avun keskeytys koskee yli 300 000 ihmistä

EU-ruoka-apu on ollut Ruokaviraston keskitetysti hankkimia elintarvikkeita, joita se on toimittanut kumppaniorganisaatioille, kuten järjestöille ja seurakunnille. Elintarvikkeet on jaettu vähävaraisille ihmisille joko elintarvikepaketteina tai aterioina. Apua on voinut hakea anonyymisti. 

Ruokaviraston vuoden 2020 täytäntöönpanoraportin mukaan EU-elintarvikkeita jaettiin 714 jakelupisteen kautta. Arvion mukaan EU-ruokajakelun piirissä oli 317 490 henkilöä ja avunsaajista noin 15 prosenttia oli lapsia ja kolmannes yli 65-vuotiaita. 

Lisätietoja antavat