Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan


Etusivu / Uutiset / Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon

Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto on laatinut oppaan ja se on päivitetty vuoden 2022 alussa suomeksi ja ruotsiksi ja julkaistu lisäksi englanninkielisenä versiona. Samalla oppaasta on laadittu kolme tiivistelmää, jotka on käännetty usealle eri kielelle:

Oppaan tiivistelmien kieliversiot tukevat Suomessa asuvia erikielisiä

Monikieliselle ja yleistajuiselle lääkkeiden käyttöön liittyvälle materiaalille on selkeä tarve. Tiivistelmä ”Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa” on tarkoitettu henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja näin ollen oikeus lääkekorvauksiin. Tiivistelmässä ”Lääkkeiden hankinta Suomessa” puolestaan kuvataan lääkkeiden hankintaa Suomessa henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kuten pakolaiset ja turvapaikan hakijat.

Suomenkieliset tekstit ovat selkokieltä

Selkokeskus on hyväksynyt suomenkielisen tekstin selkokieleksi ja antanut luvan käyttää oppaassa ja tiivistelmissä selkologoa. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomen kieltä ja auttaa esimerkiksi kehitysvammaisia, aivoverenkierron häiriöitä sairastavia tai vieraskielisiä, suomea vasta opettelevia ihmisiä ymmärtämään tekstiä. Samalla se auttaa kuitenkin monia yleiskieltä ymmärtäviä ihmisiä lääkehoitoihin ja apteekissa asiointiin liittyvissä monimutkaisissa ja vaikeasti ymmärrettävissä asioissa.

Opas toimii myös tukena läheisen lääkehoidon toteuttamisessa

Opas antaa käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi potilaan roolista lääkehoitonsa toteuttajana, lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisesta ja seurannasta sekä luotettavista lääketiedon lähteistä. Lisäksi oppaassa kuvataan, kuinka lääkkeitä korvataan Suomessa, mitä tarkoittaa lääkekatto ja lääkevaihto sekä kuinka asiointi apteekissa toisen puolesta onnistuu. Opas toimii myös tukena esimerkiksi omais- ja läheishoitajille läheisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Lue lisää: Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto