Social- och hälsovårdsorganisationernas utsikter för permitteringar har femdubblats under början av året – redan 41 % har stängt sina verksamhetsställen


Etusivu / Uutiset / Social- och hälsovårdsorganisationernas utsikter för permitteringar har femdubblats under början av året – redan 41 % har stängt sina verksamhetsställen

Coronaepidemin påverkar social- och hälsovårdsorganisationerna starkt. SOSTE: s enkät visar, att medlemsorganisationernas permitteringsåtgärder redan inletts. Nu har 41 procent av organisationerna stängt sina verksamhetsställen, 30 procent har avbrutit sin verksamhet och 80 procent har ställt in alla grupp- och stödmöten.

SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas säger att det här innebär negativa konsekvenser för organisationernas anställda och för de finländare som är i behov av stöd och hjälp.

Enkäten visar att i slutet av mars hade 6 procent av medlemsorganisationerna permitterat personal och ytterligare 26 procent såg permitteringar som troliga. Permitteringarna berör främst organisationer som producerar tjänster som till exempel lägerverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och anpassningsträning. SOSTE:s enkät genomfördes 26.3–1.4 och besvarades av 141 organisationer, alltså 61 procent av de tillfrågade.

De synskadades förbund hör till de hårdast drabbade. Förbundet räknar att avbrutna rehabiliteringsverksamheter orsakar förluster på upp till en miljon euro i år. Förbundet har trots det beslutat att ingen personal sägs upp.

De synskadades förbunds vd Jukka Tahvanainen konstaterar att för många synskadade är rehabilitering på distans inte möjligt, vilket Folkpensionsanstalten – som avbrutit stöd för all rehabiliteringsverksamhet som innebär närkontakt – borde beakta.

-Coronasituationens sociala konsekvenser måste bedömas, och vi måste bromsa marginaliseringstrenden och den ojämlikhet som epidemin skapar, säger Tahvanainen i ett pressmeddelande.

SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas kräver att statens stödpaket till företagen också omfattar social- och hälsovårdsorganisationerna. Annars riskerar situationen att förvärras.

För mera info