Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteistyö vahvistuu


Etusivu / Uutiset / Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteistyö vahvistuu

SOSTEn hallitus tapasi tiistaina 18.1. STM:n ylintä virkamiesjohtoa. Tapaamisessa käytiin laajaa keskustelua muun muassa järjestötoiminnan autonomian ja rahoituksen tulevaisuudesta, sosiaaliturvan uudistamistarpeista sekä järjestöjen tilanteesta käynnissä olevassa sote-uudistuksessa.

”SOSTEn yhteistyöaloite oli tervetullut ja tarpeellinen. Yhteistyön vahvistumista tarvitaan kaikille tasoilla muuttuvassa tilanteessa ja pyrimme omalta osaltamme vahvistamaan rakenteita, joiden kautta pääsemme entistä laajempaan ja systemaattisempaan dialogiin kansalaisjärjestökentän kanssa”, kertoi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkö Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ministeriön kansalaisyhteiskuntastrategia kaipaa päivitystä

SOSTE esitti tapaamisessa, että sosiaali- ja terveysministeriö päivittäisi yhteisessä prosessissa järjestöjen kanssa ministeriön kansalaisyhteiskuntastrategian. Nyt ministeriön järjestöpoliittiset linjaukset ovat kymmenen vuoden takaa vuodelta 2011.

Kansalaisyhteiskuntastrategiassa on tärkeä yhteisymmärryksessä selventää keskeisiä periaatteellisia lähtökohtia. Olennaista on selventää erityisesti sitä, miten käytännössä turvataan järjestöautonomia ja kestävä tulevaisuus muuttuvassa tilanteessa.

Yhteisen strategiaprosessin avulla voidaan selkeyttää myös sitä, miten ministeriö toteuttaa yhteistyötä järjestökentän kanssa. Erilaisia osallistumisen keinoja tulee käyttää monipuolisesti, aina suorasta kansalaisvaikuttamisesta ja kohderyhmien osallistamisesta systemaattiseen työryhmätyöhön.

Huoli järjestöjen autonomiasta ja rahoituksen tulevaisuudesta on yhteinen

Juuri nyt ministeriö on käynnistämässä sotejärjestöjen avustamisen puitelain valmistelua. Lakia tarvitaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamisen tueksi vuoden 2024 alusta, joten valmistelu tehdään hyvin kiireisellä aikataululla. Lain valmistelun tueksi tullaan kokoamaan seurantaryhmä, johon myös järjestöjä pyydetään mukaan.

– Autonomia käsitteen syventäminen on meillä agendalla ja rahoitusjärjestelmän uudistuksessa säilyy kunnioitus järjestöjen autonomiaa kohtaan, totesi osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi.

Järjestöjen autonomian näkökulmasta kriittinen tekijä uuden rahoitusmallin toimeenpanossa on järjestöjen perusrahoituksen turvaaminen. Järjestöt tarvitsevat perusrahoitusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja ihmisten äänen esiin tuomiseen jatkossakin. Sen lisäksi järjestöjen täytyy pystyä huolehtimaan pakollisista hallinnollisista velvoitteista.

– Kansainvälisesti on nähtävissä merkkejä järjestöjen kapenevasta toimintatilasta. Tämän suuntainen kehitys on ehdottomasti estettävä Suomessa, summasi SOSTEn puheenjohtaja Eija Koivuranta.

Lisätietoja