Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Ratkaiseeko digitalisaatio sosiaaliturvan monimutkaisuuden?


Etusivu / Uutiset / Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Ratkaiseeko digitalisaatio sosiaaliturvan monimutkaisuuden?

Sosiaaliturva näyttäytyy asiakkaille monimutkaisena ja vaikeasti aukeavana kokonaisuutena. Tänään 26.10. käynnistyvillä SOSTEn Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 2021 pureudutaan muun muassa digitalisaation mahdollisuuksiin ratkaista sosiaaliturvan monimutkaisuutta.

Tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho (STM) kuvaa esityksessään teknologian mahdollisuuksia osana sosiaaliturvauudistusta. Sosiaaliturvaa pidetään yleisesti monimutkaisena, mutta mistä tämä monimutkaisuus syntyy? Mitä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ja missä menee sen hyödyntämisen rajat?

”Sosiaaliturvaa tarvitsevan asiakkaan tarpeet eivät usein noudata viranomaisrajoja, jolloin asiakas joutuu asioimaan useissa paikoissa. Eri palvelujen ja etuuksien muodostama kokonaisuus voi olla monimutkainen ja erilaisten elämänvalintojen vaikutus toimeentuloon hankalasti hahmottuva. Tätä monimutkaisuutta voidaan vähentää kehittämällä tietojen vaihtoa ja elämäntilannelähtöisiä asiointipalveluja”, kuvaa Markku Heinäsenaho.

”Mikäli tekoälyn avulla tunnistettaisiin nykyistä tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin ne henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea, resursseja voitaisiin kohdentaa sinne missä niiden vaikuttavuus on suurin. Sosiaaliturvan digitalisaatio on kuitenkin pitkälti tasapainon hakemista henkilötietojen käsittelystä johtuvien riskien sekä yksinkertaisuuden ja tehokkuuden välillä”, jatkaa Heinäsenaho.

Viidennes tarvitsee opastusta verkon sote-palveluiden käyttöön

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Maiju Kyytsönen kertoo tutkimuksestaan, jonka mukaan peräti 88 prosenttia väestöstä käyttää internetiä itsenäisesti tiedonhakuun ja 83 prosenttia sähköiseen asiointiin. Siitä huolimatta peräti viidennes (19 %) väestöstä koki tarvitsevansa opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöön.

”Sosiaali- ja terveydenhuolto digitalisoituu tällä hetkellä vauhdilla. Haasteena tässä kehityksessä on se, miten muutos voidaan toteuttaa tasa-arvoisesti. Eri toimijoiden tulisi huomioida ne ihmiset, jotka kokevat tarvitsevansa apua sähköiseen asiointiin ja toisaalta ne, jotka toivovat lisää mahdollisuuksia hoitaa asioitaan sähköisesti. Ensiarvoisen tärkeää on myös tarjota riittävästi tukea kaikille ihmisille, niin nuorille kuin vanhoillekin, jotka tarvitsevat opastusta sähköiseen asiointiin”, muistuttaa tutkija Maiju Kyytsönen.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 26.–27.10.2021 pureutuu ajankohtaisiin sote-teemoihin. Digitalisaation lisäksi ohjelmassa on toimeentulotukilain uudistus, ilmastonmuutos sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmasta, terveyden lukutaito ja sote-uudistus. Tapahtumassa järjestetään myös aluevaalipaneeli, jossa puolueiden kärkipoliitikot linjaavat sote-palveluista, rahoituksesta ja järjestöjen kumppanuudesta.

Tutustu Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivien monipuoliseen ohjelmaan.

Lisätietoja antaa SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.