Sosiaalibarometri 2020: Lamasta koronakriisiin – Sosiaalibarometri ajankohtaispuntarina 30 vuotta


Etusivu / Uutiset / Sosiaalibarometri 2020: Lamasta koronakriisiin – Sosiaalibarometri ajankohtaispuntarina 30 vuotta

Kolmekymmentä vuotta suomalaisten hyvinvointia, palveluja ja palvelujärjestelmän tilaa puntaroinut Sosiaalibarometri on tänä kesänä tahtomattaan juurillaan. Vaikka elämme toisenlaisen kriisin kourissa, uhkaavat sosiaaliset vaikutukset syvetä yhtä mittaviksi kuin kolme vuosikymmentä aiemmin laman seurauksena.

”Tämän kevään Sosiaalibarometri 2020 toteutetaan kaikkine valmisteluineen vajaassa kolmessa kuukaudessa. Tiukan aikataulun on mahdollistanut uusi kumppani, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tutkijoita osallistuu tutkimusaineistojen analysointiin ja raportointiin”, kertoo tutkija Anne Eronen SOSTEsta.

Ensimmäinen Sosiaalibarometri syntyi tarpeesta saada ajankohtaista tietoa 1990-luvun laman rapauttaessa nopeasti eri puolilla maata ihmisten toimeentuloa. Haasteeseen tarttui ennakkoluulottomasti pieni järjestö, Sosiaaliturvan Keskusliitto. Suomen itsenäistymisvuonna Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhdistyksenä toimintansa aloittaneen järjestön sydänmissio oli turvata huono-osaisten hyvinvointia.

Tiiviit kontaktit järjestöihin ja kuntien sosiaalijohtoon olivat havahduttaneet äkillisesti heikentyneeseen tilanteeseen, josta silloiset tilastot ja muut tutkimukset eivät kyenneet tuottamaan tietoa nopeasti. Kattavamman käsityksen saamiseksi kuntien tilasta tehtiin postikysely, jonka ensivuosien analyysitkin tehtiin muutamassa päivässä ruutupaperille. Sisältö paljasti kuitenkin jotain oleellista.

”Tällä kertaa meillä on mahdollisuus havaita aiempaa nopeammin kehittyvät ongelmat ja luoda niihin uusia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, työvoimapalveluissa ja Kelassa on tehty ripeästi poikkeusjärjestelyjä asiakkaiden tavoittamiseksi ja elämän turvaamiseksi. Sosiaalibarometri kokoaa kentän ammattilaisten kokemukset näistä toimista ja hauraimpien hyvinvoinnin uhkista”, kertoo tutkija Anne Eronen.

”Sosiaalibarometrin tulokset käsittelevät ennen kaikkea koronaviruspandemian sosiaalisia vaikutuksia keskeisimmissä hyvinvointia ja taloudellista turvaa tuottavissa palveluissamme. Tulokset syventävät Aluehallintoviraston viikoittaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekatsausten sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kelan toiminnastaan tuottamaa tietoa. Olennaista on nostaa keskusteluun myös käytännön toimenpiteitä, joilla rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaista reittiä ulos kriisistä”, jatkaa Anne Eronen.

Sosiaalibarometri 2020 aineistonkeräys käynnistyy heti Vapun jälkeen. Vastaukset kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon johdon ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi Kelan ja TE-palvelujen johtavilta viranhaltijoilta. Ensitietoja Sosiaalibarometrin tuloksista on odotettavissa jo kesäkuussa.

Lisätietoja