Sosiaalibarometri 2023 ennakkotiedot: Työnteon kannusteet paranevat parhaiten palveluita tarjoamalla ja aktiivisuudesta palkitsemalla

Tekstissä lukee SOSTE Sosiaalibarometri 2023. Miten työnteon kannusteita tulisi mielestäsi lisätä? Kelan esihenkilöistä kannatti keinoja: 95 % ihmisten tilanteen mukaisten palvelujen tarjoaminen, 92 % palkitseminen omaehtoisesta aktiivisuudesta, 189 % etuuksien ja ansiotulojen parempi yhteensovittaminen, 88 % byrokratian vähentäminen etuuksien hakemisessa.

Etusivu / Uutiset / Sosiaalibarometri 2023 ennakkotiedot: Työnteon kannusteet paranevat parhaiten palveluita tarjoamalla ja aktiivisuudesta palkitsemalla

Sosiaalibarometrin mukaan Kelan esihenkilöt katsovat, että tehokkaat ja tarpeenmukaiset palvelut yhdistettynä joustavaan etuusjärjestelmään ovat parhaita keinoja tukea työllistymistä. Tulosten perusteella lähes kaikki Kelan esihenkilöt (95 %) kannattivat tilanteen mukaisten palvelujen lisäämistä ja palkitsemista omaehtoisesta aktiivisuudesta (92 %) työnteon kannustimien vahvistamiseksi. Lähes yhtä moni kannatti työnteon kannustimien lisäämistä etuuksien ja ansiotulojen paremmalla yhteensovittamisella (89 %) sekä vähentämällä byrokratiaa etuuksien hakemisessa (88 %).

”Hallitusohjelmaneuvotteluissa etsitään ratkaisuja työllisyysasteen nostamiseen, ja sosiaaliturvan leikkaaminen voi vaikuttaa houkuttelevalta keinolta työntekoon kannustamiseksi. Asiantuntijat Kelassa ja työllisyyspalveluissa kuitenkin näkevät täysin erilaisten ratkaisujen johtavan parhaiten ihmisten työllistymisen”, toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Tekstissä lukee SOSTE Sosiaalibarometri 2023. Miten työnteon kannusteita tulisi mielestäsi lisätä? Kelan esihenkilöistä kannatti keinoja: 95 % ihmisten tilanteen mukaisten palvelujen tarjoaminen, 92 % palkitseminen omaehtoisesta aktiivisuudesta, 189 % etuuksien ja ansiotulojen parempi yhteensovittaminen, 88 % byrokratian vähentäminen etuuksien hakemisessa.

Työllistymisen näkökulmasta ratkaisuna ei nähty toimeentulotuen perusosan alentamista, jota joka toinen (49 %) Kelan esihenkilö piti tehottomana ja vain joka viides (19 %) tehokkaana keinona.

”Harva Kelan esihenkilö näki, että etuuksien tasoa on varaa alentaa nykyisestä. Vastaajista suurin osa pitäisi etuudet nykyisellä tasollaan tai korottaisi niitä. Vastaajien mielestä korotustarpeita on erityisesti omaishoidontuessa (71 %), opintotuessa (63 %), vähimmäismääräisessä vanhempainpäivärahassa (53 %) ja takuueläkkeessä (51 %)”, kertoo tutkija Linda Typpö SOSTEsta.

Tutkimustulokset ovat hyvin samansuuntaisia aiemmin julkistetun Sosiaalibarometri 2023 Työllisyys-osion kanssa. Myös työllisyyspalveluissa työskentelevät näkivät parhaina työllistymisen kannusteina ihmisten tilanteen mukaisten palveluiden tarjoamisen, omaehtoisesta aktiivisuudesta palkitsemisen sekä työtulojen ja etuuksien paremman yhteensovittamisen.

Sosiaalibarometri 2023 julkaistaan kolmessa osassa huhti-lokakuun aikana. 13.6. ilmestyvä Sosiaalibarometri 2023:2 Kelan palvelut ja sosiaaliturva -julkaisu perustuu 611 vastaukseen, jotka kerättiin maaliskuun 2023 aikana sähköisellä kyselyllä Kelan valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen ja asiakkaan lähipalvelujen tulosyksiköiden esihenkilöiltä ja ratkaisu- ja palveluasiantuntijoilta. Julkaisu toteutettiin yhteistyössä Kelan tutkimuksen kanssa.