Sosiaaliturva­komitean aika uhkaa loppua – konkreettiset uudistukset käynnistettävä pikaisesti


Etusivu / Uutiset / Sosiaaliturva­komitean aika uhkaa loppua – konkreettiset uudistukset käynnistettävä pikaisesti

Sosiaaliturvakomitea on hyväksynyt välimietintönsä, joka sisältää 30 ehdotusta nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi. Järjestöt ovat toivoneet, että järjestelmän osauudistukset olisi käynnistetty jo tällä hallituskaudella, mutta niihin ei sosiaaliturvauudistuksessa ole vielä päästy.

Välimietinnössä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia on vähän, lähinnä mietinnön ehdotukset koskevat erilaisten selvitysten käynnistämistä. Ilman konkreettisia ehdotuksia, on vaikea arvioida, miten uudistukset tulisivat vaikuttamaan eri ryhmien toimeentuloon.

Seuraava hallitus on keskeisessä asemassa päättäessään, mitkä ehdotuksista otetaan hallitusohjelmaan ja miten niitä lähdetään edistämään. ”Seuraavan hallituksen on varmistettava, että ei päädytä vain selvitysten tekemiseen toisensa perään, vaan päästään etenemään konkreettisiin uudistuksiin. Muuten sosiaaliturvakomitealta päättyy aika ja tarpeelliset uudistukset lykkääntyvät aina vain kauemmaksi”, toteaa SOSTEn puheenjohtaja Eija Koivuranta, joka toimii asiantuntijajäsenenä komiteassa.

Yhden perusturvaetuuden kehittäminen kannatettavaa

Komitea kannattaa siirtymistä yhden perusturvaetuuden malliin. Tarkemmasta mallista ei kuitenkaan vielä ole hahmotusta. SOSTE näkee, että yhden perusturvaetuuden mallissa on hyvä mahdollisuus perusturvan joustavoittamiseen.

”Seuraavalla hallituskaudella on tärkeä keskittyä edistämään yhden perusturvaetuuden konkretisointia niin, että sosiaaliturvajärjestelmää saadaan selkeytettyä, jotta muun muassa turvan väliinputoamisia ja katkoksia etuuden maksussa saadaan vähennettyä”, sanoo erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Tärkeää on samalla helpottaa etuuksien hakemista. Käyttöön tulisi ottaa veroehdotuksen kaltainen etuusehdotus, jossa viranomainen kertoo asiakkaalle kaikki ne etuudet, joihin hän on oikeutettu. Useiden eri hakemusten sijaan hän saisi yhden hakemuksen perusteella tiedon kaikista hänelle kuuluvista etuuksista Kelan sekä muiden viranomaisten tietojen perusteella.

”Sosiaaliturvauudistusta ollaan tekemässä sitä käyttäviä ihmisiä varten. Jotta tämä näkökulma säilyy kirkkaana, tulee heitä edustavat järjestöt pitää jatkossa tiiviisti mukana uudistamistyössä ja myös eri väestöryhmien suoraa kuulemista tulee jatkaa”, muistuttaa Eija Koivuranta.

Lue lisää: Sosiaaliturvakomitean välimietintö valtioneuvoston sivuilla