SOSTE budjettiesityksestä: Isku heikoimpien ja sairaimpien auttamiseen


Etusivu / Uutiset / SOSTE budjettiesityksestä: Isku heikoimpien ja sairaimpien auttamiseen

SOSTE on huolissaan valtiovarainministeriön budjettiesityksen vaikutuksista erityisesti heikoimpien ja sairaimpien toimeentuloon sekä näiden ihmisten auttamiseen. Sosiaaliturvaan kohdistuvien leikkausten kumuloituvat vaikutukset osuvat samoihin ihmisiin leikaten merkittävästi pienituloisimpien toimeentuloa.

”Tämä ei ole kestävä, eikä oikeudenmukainen tie. Leikkausten kokonaisvaikutuksista on tehtävä hyvän lainvalmistelun mukainen analyysi ja peruttava toimet, jotka osuvat kaikkein heikoimpiin”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Esimerkiksi Helsingissä vuokralla asuvaan, osa-aikatyötä tekevään yksinhuoltajaan osuvat indeksijäädytykset, työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotusten poistaminen, asumistuen ja toimeentulotuen leikkaukset sekä asiakasmaksujen ja lääkkeiden hintojen nousu. Lisäksi indeksijäädytykset tosiasiallisesti pienentävät tukien tasoa.

”Leikkausten yhteisvaikutus pienituloisten ihmisten toimeentuloon voi olla useita satoja euroja kuukaudessa ja aiheuttaa huolestuttavia seurauksia: vuokrien maksaminen vaarantuu, ruokamenoista selviytyminen vaikeutuu ja ihmisillä ei ole varaa tarvitsemaansa terveydenhuoltoon ja lääkkeisiin”, toteaa Kiukas.

Keskituloisten verokevennyksiä rahoitetaan leikkaamalla heikoimmassa asemassa olevilta

Hallituksen kuripolitiikka myytiin kansalle tahtona taittaa velkaantumista, eikä sen todellisista vaikutuksista epätasa-arvon kasvuun oltu tarpeeksi avoimia. Nyt leikkaustalkoisiin osallistuvat vain kaikista heikoimmassa asemassa olevat. Hallituksen olisi ollut syytä huomioida myös julkisen talouden veropuoli. Haittaverojen pieneneminen olisi pitänyt kompensoida muilla verolähteillä. Näin olisi voitu välttää monet leikkaukset.

”Hallitus lupasi velkaantumisen taittoa, mutta ensimmäisenä hallitusvuonna se jää varsin pieneksi ja sen vaikutukset hyvinvointiin kokonaisuudessaan ovat synkät. VM:n arvion mukaan hallituksen politiikka tulee vain hieman keventämään alijäämää vuoteen 2027 mennessä. Suomen kokonaisveroaste laskee neljän seuraavan vuoden aikana. Tämä verojen kevennys rahoitetaan heikoimmassa asemassa olevilta leikkaamalla,” huomauttaa SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen.

Järjestötyöhön kohdistuvat leikkaukset iskevät heikoimpien auttamiseen

Hallituskauden lopulle esitetään mittavaa 100 miljoonan euron leikkausta valtionavustuksiin, joiden turvin järjestöt edistävät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. 

SOSTE korostaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi aiemmin solmitusta parlamentaarisesta sovusta on pidettävä kiinni.

”Mikäli joka neljäs euro leikataan järjestöjen saamasta tuesta, tarkoittaa se väkisinkin rajua iskua siihen toimintaan, jolla autetaan kaikkein heikoimpia ja sairaimpia”, painottaa Kiukas.

Lisätietoja antavat