SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa – hae 20.3. mennessä


Etusivu / Uutiset / SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa – hae 20.3. mennessä

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Järjestöjen palvelutoiminta ja digitalisaatio

Tehtäväsi on osana SOSTEn järjestötiimiä vastata erityisesti järjestöjen palvelutuotantoon ja digitalisaatioon liittyvästä asiantuntijatyöstä. Vaikutat siihen, että sääntely, ohjaus ja käytännöt tukevat järjestöjen mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita uudistuvissa palvelurakenteissa. Vahvistat järjestöjen kykyä ja osaamista toimia digitaalisessa toimintaympäristössä. Työssäsi tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyöhön, viestintään ja tapahtumiin. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä palvelutoiminnan ja digitalisaation erityisasiantuntijaksi.

Työllisyys- ja työmarkkinapolitiikka

Tehtäväsi on osana SOSTEn esikuntatiimiä vastata yleiseen työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä sekä yhteistyöstä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vastuualueeseesi kuuluu myös sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvät erityiskysymykset. Työssäsi hyödynnät verkostojasi sekä tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyön ja viestinnän tueksi. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan erityisasiantuntijaksi.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Vaikutat siihen, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja tuen tarpeisiin huomioidaan yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Tehtävänäsi on tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjä ilmastonmuutostyössä. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijaksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja palvelujärjestelmä

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata sosiaali- ja terveyspalveluihin, niiden rahoitukseen sekä palvelujärjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Teet työtä tiiviissä yhteistyössä SOSTEn asiantuntijoiden ja eri verkostojen kanssa. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palvelujärjestelmän erityisasiantuntijaksi.