SOSTE: Hallitukselta odotetaan kunnianhimoisia ja oikeudenmukaisia ilmastotoimia 


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Hallitukselta odotetaan kunnianhimoisia ja oikeudenmukaisia ilmastotoimia 

SOSTE vaatii hallitukselta määrätietoisia päätöksiä Suomen päästöjen vähentämiseksi sekä sosiaalisesti kestävän siirtymän varmistamiseksi.

Vaikka hallitus on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, ei riittäviä toimia ole vielä lyöty lukkoon päästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä uhkia paitsi ympäristölle, myös ihmisille, eikä Suomi ole näiltä seurauksilta turvassa. SOSTE pitääkin tärkeänä, että hallitus tekee tarvittavat päätökset tukemaan hiilineutraaliustavoitteita ja pitää samalla huolta, että ilmastopolitiikkaa toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

”Vaikka kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on perusteltua, on muistettava, että monilla ilmastotoimilla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Uusien verojen ja muiden ohjauskeinojen tulee olla oikeudenmukaisia. Jokaisella suomalaisella tulee olla myös mahdollisuus tehdä ilmastotekoja – varallisuudesta, elämäntilanteesta tai asuinpaikasta riippumatta”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

SOSTE on huolissaan erityisesti ilmastokeskustelun polarisoitumisesta, joka uhkaa kestävän ilmastopolitiikan toteuttamista. 

”Kun ilmastopolitiikka huomioi myös sosiaaliset näkökulmat, voidaan ihmisten hyvinvointi ja arki turvata muutoksen keskellä. Sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka hillitsee eriarvoistumista, tuloerojen kasvua sekä vastakkainasettelua, mikä lisää myös ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä”, toteaa SOSTEn ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Simo Rissanen. 

Ilmastonmuutos myös lisää terveysriskejä ja koettelee yhteiskunnan kriisivalmiutta, mikä tulee huomioida muun muassa terveydenhuollon ja asuinympäristöjen suunnittelussa sekä poikkeustilanteisiin varautumisessa. 

“Varautumisen ja sopeutumisen suunnittelussa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysjärjestöjen laajaa osaamista ja kokemusta”, Rissanen muistuttaa.

Oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa voidaan edistää useilla keinoilla

SOSTE tarjoaa useita keinoja oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan vahvistamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Keskeisessä roolissa ovat valtion investoinnit infrastruktuuriin sekä kansalaisten ekologisten ratkaisujen tukemiseksi. Riittävä sosiaaliturva ja koulutusmahdollisuudet varmistivat toimeentulon ja osaamisen ylläpidon muutoksen keskellä. 

”Hallituksen tulee budjettiriihessä osoittaa, että se on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteidensa toteuttamiseen. Kun Suomeen luodaan kuluttajille mahdollisuuksia ja kannusteita toimia ekologisesti, houkuttelee se myös yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutosta voidaan torjua vain, jos koko yhteiskunta saadaan mukaan muutokseen”, opastaa SOSTEn ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Simo Rissanen.

Katso SOSTEn tavoitteet budjettiriiheen: Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla.

Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja erityisasiantuntija Simo Rissanen.