SOSTE: Investoiminen vaikeimmin työllistyviin on kannatettavaa – Mallin yksityiskohdat vaativat vielä hiomista


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Investoiminen vaikeimmin työllistyviin on kannatettavaa – Mallin yksityiskohdat vaativat vielä hiomista

Selvityshenkilö Hannu Mäkinen on luovuttanut ehdotuksensa osatyökykyisten ja vammaisten työllistämisen parantamiseen tähtäävästä Suomen mallista työministeri Tuula Haataiselle. Selvityksessä esitetään uuden toimijan perustamista vahvistamaan vaikeimmassa asemassa olevien työllistymis. 

Raportin mukaan nykytoimien lisäksi tarvitaan muita ratkaisuja, jotta kaikki osatyökykyiset saisivat riittävän tuen työllistymiseen eikä kukaan työhaluinen ja riittävän työkykyinen jäisi ilman tukea. Tämä tukee hyvinvointitalousajattelua. Investoimalla osatyökykyisten työllistymiseen parannetaan hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Työllistymisellä on selkeä yhteys myös syrjäytymisen ehkäisyyn, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Uusi malli perustuu nykyisten rakenteiden sekä uuden toimijan varaan. Uusi toimija keskittyy vaikeimmassa asemassa oleviin osatyökykyisiin. Myös osatyökyvyttömyyseläkkeeltä ja täydeltä työkyvyttömyyseläkkeeltä on mahdollista päästä toiminnan piiriin. SOSTE pitää tärkeänä, että välityömarkkinatoimijoiden vahva rooli vaikeimmin työllistyvien työllistymisen edistämisessä säilyy 

”Esitetty kohderyhmärajaus on kannatettava. Kohderyhmän valinnan ei tule kuitenkaan perustua yksittäisiin diagnooseihin, vaan selkeään ja laaja-alaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen. 

Palvelutoiminnan kytkeminen malliin on tärkeä elementti. SOSTE näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää välityömarkkinatoimijoiden pitkäaikaista osaamista esimerkiksi ostopalveluiden kautta. Selvityshenkilö Mäkinen korostaa, että palvelutoiminnon asianmukainen resurssointi on tärkeä edellytys onnistumiselle, koska vaikeimmassa asemassa olevat osatyökykyiset tarvitsevat työssä menestyäkseen selkänojakseen oikein mitoitetut ja kohdistetut sekä laadukkaat palvelut.  

Uusi toimija edellyttää valtiolta merkittävää panostusta. On kannatettavaa, että mallia pilotoidaan aluksi pienimuotoisemmin. Mallitoimiminen edellyttää, että myös muu palvelujärjestelmä on asianmukaisesti resursoitu. 

Selvitys on hyvä pohjapaperi, jonka perusteella on mahdollista jatkaa mallin työstämistä.  

Jatkotyöstön kannalta on tärkeää käydä laajaa keskustelua nykyisten välityömarkkinatoimijoiden sekä kohderyhmiä edustavien toimijoiden kanssa yhteistyön ja työnjaon kirkastamiseksi”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Katso alta julkistamistilaisuuden tallenne kohdasta 31:30, jolloin SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas pitää puheenvuoron.

Työnjaon selkeys mahdollistaa sekä uuden toimijan että nykyisten välityömarkkinatoimijoiden toiminnan kehittämisen, jotta mahdollisimman monen osatyökykyisen ja muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevan työllistymismahdollisuuden paranisivat. 

Lataa Hannu Mäkisen Selvitys osatyökykyisten Suomen mallista.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.