SOSTE: Järjestöjen rahoituksen turvaaminen tärkeämpää kuin koskaan – koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Järjestöjen rahoituksen turvaaminen tärkeämpää kuin koskaan – koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä

Hallitus päätti tänään kehysriihessään järjestörahoituksen tulevaisuudesta seuraavalle kahdelle vuodelle. Veikkauksen tuottojen on arvioitu laskevan ensi vuonna noin 300 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa merkittävästi sote-järjestöjen, tieteen, taiteen, kulttuurin, nuorison ja liikunnan toimintaedellytyksiin.

SOSTE pitää tärkeänä, että hallitus teki riihessä päätöksen kompensoida tätä pudotusta kehysvaikutteisista budjettivaroista vuoden 2022 osalta 200 miljoonalla ja vuoden 2023 osalta 175 miljoonalla eurolla. Lisäksi pudotusta kompensoidaan arpajaisveron alennuksella ja siirrolla jakamattomien voittojen kokonaisuudesta.

”Koronakriisi on näyttänyt, että järjestöjä tarvitaan. Kriisi on monin tavoin heikentänyt ihmisten hyvinvointia ja iskenyt etenkin niihin, jotka ovat valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä. Siksi toimintaedellytyksistä on pidettävä jatkossakin huolta”, korostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

SOSTE on kuitenkin pettynyt siihen, että kompensaation osalta edunsaajat asetettiin jälleen eriarvoiseen asemaan.

“Muille kompensaatio tehdään budjettivaroista ja arpajaisveroa laskemalla, mutta sosiaali- ja terveysalanjärjestöjen osalta kompensaatiossa käytetään lisäksi tulevien vuosien työhön säästettyjä rahoja. Kyseisiä varoja on aiemmin kohdennettu muun muassa nuorten työllistämiseen”, Kiukas harmittelee.

On tärkeää, että hallitus teki päätöksen välittömästi käynnistettävästä jatkotyöstä, jossa valmistellaan uusi ja pysyvä rahoitusmalli.

”Tarvitsemme mallia, joka kantaa tulevaisuuteen, luo järjestöjen toiminnalle vakaan näkymän ja takaa kansalaisyhteiskunnan autonomian myös jatkossa. On aivan keskeistä, että tämä työ tehdään tiiviissä yhteistyössä edunsaajien kanssa, kuten hallitus linjaa”, painottaa SOSTEn Kiukas.

Terveysvero ei edelleenkään edennyt

SOSTE on pettynyt, että hallitus ei tehnyt päätöstä työryhmän asettamisesta selvittämään terveysperusteisen veron käyttöönottoa. Asiasta on kirjaus hallitusohjelmassa.

Epäterveellisestä ruokavaliosta aiheutuvilla kansansairauksilla on merkittävä hintalappu kansantalouteen, puhumattakaan hyvinvointivaikutuksista. Verotus on yksi hyvä väline vaikuttaa siihen, että tarjolla olisi nykyistä terveellisempiä tuotteita ihmisten kulutettavaksi.

“Terveysperusteinen vero tulee palauttaa hallituksen agendalle ennen syksyn budjettiriihtä, jossa tulevien vuosien verokokonaisuus lopullisesti siunataan”, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas vaatii.

Hallituksen tiedote: Hallitus päätti vaalikauden lopun linjauksista ja vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta

Lisätietoja: Vertti Kiukas ja Jussi Ahokas