SOSTE kannustaa sote-järjestöjä ilmastotoimiin – ilmastonmuutoksella terveyteen ja hyvinvointiin arvaamattomat vaikutukset


Etusivu / Uutiset / SOSTE kannustaa sote-järjestöjä ilmastotoimiin – ilmastonmuutoksella terveyteen ja hyvinvointiin arvaamattomat vaikutukset

SOSTE aloittaa ilmastotoimet ja kannustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä mukaan. Ilmastonmuutos on suuri uhka ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Tämä haastaa myös suomalaisen sote-sektorin.

“Ilmastonmuutos on armoton. Eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät ne, joilla on vähiten resursseja sopeutua siihen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat mukana keskustelemassa, miten ilmastonmuutosta torjutaan reilusti ja miten ilmastonmuutokseen varaudutaan erilaiset ihmiset huomioiden”, arvioi SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kuluvana vuonna ilmestyi Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon väliarviointi. Siitä kävi ilmi, että heikoin tietotaso ilmastonmuutoksesta ja ilmastoriskeistä oli sosiaali- ja terveysalalla. Alaan kohdistuvista suorista ja epäsuorista ilmastovaikutuksista kaivattiin lisää tietoa. Esimerkiksi Uudellamaalla tietoisuus ilmastonmuutoksen riskeistä nähtiin olevan vielä vajavaista erityisesti yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajilla.

“Ilmastonmuutos pyritään jatkossa huomioimaan SOSTEn kaikessa toiminnassa. Tarvitsemme lisää tietoa, jotta voimme tukea ja kouluttaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Lisäksi alamme tarkastella oman toimintamme ilmastovaikutuksia ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme. Haluamme olla tässä esimerkkinä”, toteaa Kiukas.

SOSTElaiset osallistuvat myös ilmastolakkoon tänä perjantaina.