SOSTE kehysriihestä: Oikeat toimet eivät auta ilman riittävää rahoitusta


Etusivu / Uutiset / SOSTE kehysriihestä: Oikeat toimet eivät auta ilman riittävää rahoitusta

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on julkaissut tänään kehysriihineuvotteluiden lopputuloksen. Kohenevan taloustilanteen myötä budjettikehys sisältää lukuisia positiivisia päätöksiä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys muistuttaa, että perusturvan indeksijäädytys ja aiemmat leikkaukset vesittävät kuitenkin suotuisaa kehitystä. Kehysriihen tulos ei vahvista riittävästi perusturvaa ja terveyden tasa-arvoa.

Eriarvoisuuden torjumisen osalta vähimmäispäivärahan kuukausitasoon esitetään 80,50 euron korotusta ja takuueläkkeen nostamiseen esitetään kymmenen miljoonan euron lisärahoitusta. Yhteensä eriarvoisuuden vähentämiseen kohdennetaan noin 70 miljoonaa euroa.

”Vähimmäispäivärahan ja takuueläkkeen korotukset ovat hyviä täsmätoimia, jotka kohdentuvat haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille yhteiskunnassa. Tästä hallitus ansaitsee kiitokset. Valitettavaa on se, että kyseessä on kuitenkin pelkkä varojen uudelleenkohdennus. Eriarvoisuuden torjuntaan käytetyt varat on aiemmin säästetty perusturvan indeksijäädytyksillä”, kommentoi SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Terveyden tasa-arvon osalta kehyksessä kohdennetaan enimmäislääkekustannukset määrittelevän lääkekaton alentamiseen viisi miljoonaa euroa. Päätös on tervetullut, sillä tutkimusten mukaan pienituloisista tai paljon sairastavista lähes joka kolmas joutuu ainakin toisinaan tinkimään terveydenhoidostaan tai tekemään valintoja välttämättömien lääkkeiden ja ruuan tai muiden tärkeiden elämiseen liittyvien kulujen välillä.

”Lääke- ja matkakorvauksista säästettiin vuonna 2016 25 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 134 miljoonaa euroa. Tätä taustaa vasten nyt tehty viiden miljoonan euron panostus terveyden tasa-arvoon tuntuu harmillisen heiveröiseltä. Oikeatkaan politiikkatoimet eivät auta ilman riittävää rahoitusta”, toteaa pääsihteeri Kiukas.
Työllisyyspolitiikkaan kehyksessä tehdään merkittäviä panostuksia.

”ELY-keskusten resurssien vahvistaminen ja osatyökyisten työmarkkina-aseman tukeminen ovat askelia oikeaan suuntaan. Erityisesti osatyökykyisten kautta työmarkkinoille on mahdollista saada runsaasti lisää osaajia. Osatyökykyisten työllistymisessä järjestöillä on keskeinen rooli. Osaltaan oikea järjestöjä tukeva päätös on se, että jatkossa aktiivimallin mukaiseksi työvoimapalveluksi katsotaan osallistuminen kansalaisjärjestön järjestämään työllistymistä edistävään valmennukseen”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Sote-uudistusta vauhditetaan nostamalla valinnanvapauspilottien rahoitusta 200 miljoonaan euroon.

”On tärkeää, että sote-uudistuksen toimeenpanoon varataan kehyksessä riittävä rahoitus. Yksi sote-uudistuksen tavoitteista on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Toivon että myös tähän uskallettaisiin panostaa. Terveyden tasa-arvo ei toteudu ilman riittävää rahoitusta”, summaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Lisätietoja:

pääsihteeri Vertti Kiukas, 040 592 4287

Lue SOSTEn suositukset kehysriiheen (PDF)