SOSTE: Koko ilmastopolitiikkaa on kehitettävä ja kiinnitettävä erityishuomiota sen oikeudenmukaisuuteen


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Koko ilmastopolitiikkaa on kehitettävä ja kiinnitettävä erityishuomiota sen oikeudenmukaisuuteen

Ilmastonmuutos on yhteiskuntaa läpileikkaava ongelma, jonka ratkaisussa tarvitaan teknologisen osaamisen ohella ymmärrystä muun muassa eriarvoistumisesta, käyttäytymismuutoksista ja taloudesta. Perjantaina julkaistuissa tutkimuslaitosten arvioissa korostettiin tarvetta vahvistaa ilmastotoimia, jotta Suomi voi saavuttaa ilmastotavoitteensa ja olla hiilineutraali vuonna 2035. Myös SOSTE vaatii hallitukselta toimia, joilla turvataan ilmastotavoitteiden saavuttaminen. Kun toimien vaikutuksiin liittyy epävarmuutta, on tärkeää noudattaa varovaisuusperiaatetta ja tehdä päästövähennyksiä etupainotteisesti. Mahdollisia päästövähennyksiä ja niiden vaikutuksia onkin esitelty kattavasti osana tutkimuslaitosten arviointeja.

Lue lisää: Ympäristöministeriö: Tutkimuslaitosten arviot: taakanjakosektorin ilmastotoimia vahvistettava

SOSTE näkee, että lisätoimien rinnalla myös koko ilmastopolitiikkaa on kehitettävä. Erityistä huomiota tulee kohdistaa ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuusnäkökulman vahvistamiseen. Ilmastopolitiikan kehittäminen tukee ilmastotoimien toteutusta ja edistää ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä.

Oikeudenmukaisuusnäkökulma vahvemmin mukaan ilmastopolitiikkaan

Vaikka vuodenvaihteessa lausuntokierroksella olleen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman arviointiosio korostaa oikeudenmukaisuuden merkitystä ilmastopolitiikassa, on sen vaikutukset olleet toimenpidepuolelle toistaiseksi riittämättömiä.

Lue lisää: Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Oikeudenmukaisuusnäkökulman jääminen paitsioon uhkaa koko ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä. Sen  vahvistaminen lähtee liikkeelle ilmastopolitiikan systemaattisesta arvioinnista ja seurannasta. Näiden perusteella ilmastotoimia tulee kohdentaa niin, että ne mahdollistavat siirtymän mahdollisimman monelle suomalaiselle. Keskeistä on osoittaa tukia investointeihin, joiden avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta, omavaraisuutta ja taloudellisuutta pitkällä aikavälillä.

Keskeiset huomiot

Sektorit ylittävällä päätöksenteolla siiloutumista vastaan

Ilmastopolitiikan heijastuessa esimerkiksi sosiaali-, elinkeino- ja aluepolitiikkaan tulee näiden sektorien omat toimet koordinoida niin, että ne ottavat huomioon ja ennakoivat hiilineutraalin siirtymän vaatimukset. Siiloutunut päätöksenteko, jossa ilmastoasiat on eriytetty päästökaupan ulkopuolisesta taakanjakosektorista, kuten rakentamisesta, asumisesta ja liikenteestä, vaikeuttaa vastaamista ilmiöpohjaisesti ilmastohaasteisiin. Nykyistä ministeriörakennetta tuleekin tarkastella kriittisesti.

Keskeiset huomiot

Viestinnän merkitys ilmastopolitiikalle huomioitava

Ilmastopolitiikka ja ilmastotoimet herättävät laajasti keskustelua, jossa näkyy perusteltu huoli omasta arjesta, mutta niistä ja ilmastonmuutoksesta leviää myös väärää tietoa. Ilmastopolitiikka koskettaa jokaista suomalaista, mutta päätöksenteko ja sen taustoitus ei välttämättä ole aina saavutettavaa. Positiivisen tulevaisuudenkuvan sekä ilmastotoimien konkreettisen hyödyn viestiminen ovat tärkeä osa yhteiskunnan muutoksen eteenpäinviemistä.

Keskeiset huomiot

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Simo Rissanen.

Lue lisää: SOSTE: Ilmastonmuutos