SOSTE kräver att regeringen påskyndar indexöversynen av socialskyddsförmånerna


Etusivu / Uutiset / SOSTE kräver att regeringen påskyndar indexöversynen av socialskyddsförmånerna

Finlands regering förberedde ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökad mental belastning och prövning av kristoleransen.

Utöver förra årets nedskärningar och nedskärningarna i de offentliga finanserna på 370 miljoner euro, kommer man att blåsa nytt liv i de offentliga finanserna så att den allmänna ekonomiska politikens riktning på lämpligt sätt återupplivas 2023.

”Det är bra att regeringen lyckades balansera de offentliga finanserna mitt i krisen och djärvt också beslutade om stora utgiftsbeslut, som ska garantera finländarnas hälsa och säkerhet”, betonar Anni Marttinen, SOSTEs chefsekonom.

SOSTE är mycket nöjda med regeringens beslut att göra en tidig indexökning av socialskyddsförmånerna. Detta beslut kommer att underlätta den ekonomiska bördan för de mest utsatta människorna.

” Huvudbudskapen från SOSTE var att det nu krävs snabba åtgärder för att hjälpa låginkomsttagare, vars vardag är särskilt hotad av stigande priser. Ökningen av bostads- och livsmedelspriserna drabbar till exempel låginkomstfamiljer med barn, som redan har haft det svårt att klara sig under de två pandemiåren. Nu när levnadskostnaderna har stigit snabbt och mycket måste indexökningen genomföras så snart som möjligt”, betonar Anna Järvinen, specialsakkunnig på SOSTE.

Ett starkt medborgarsamhälle stöder medborgarnas ork

Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet stöder människors sociala välfärd och hälsa, vilket i sin tur stärker motståndskraften i osäkerhet och kriser. Detta är den motståndskraft vi behöver för att hantera coronakrisen, för att lindra den psykiska bördan av Rysslands militära åtgärder och för att förbereda oss för nya hot.

”Det anslag som tidigare parlamentariskt fastställts för Veikkaus förmånstagare finns i de offentliga finansernas plan för 2023. Detta anslag kommer också att säkra finansieringen för social- och hälsovårdsorganisationerna nästa år. Det är tydligt att behovet av social- och hälsovårdsorganisationernas hjälpverksamhet inte kommer att försvinna nästa år och under de kommande åren, utan kommer tvärtom att öka”, betonar Vertti Kiukas, SOSTEs generalsekreterare.

Det breda organisationsfältet stärker människors ömsesidiga förtroende genom sin verksamhet och är därmed en central del av den övergripande säkerheten.

Mer information: generalsekreterare Vertti Kiukas, chefsekonom Anni Marttinen, specialsakkunniga Anna Järvinen.