SOSTE kräver av ramförhandlingarna en extra indexökning av socialskyddet


Etusivu / Uutiset / SOSTE kräver av ramförhandlingarna en extra indexökning av socialskyddet

Regeringen förbereder ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökade mentala belastningar och prövningar av kristolerans.

”Nu behövs det snabba åtgärder av regeringen för att hjälpa människor, vars fattigdom fördjupas på grund av stigande priser. Vi väntar ett beslut från regeringen redan under vårens ramförhandlingar, om att en extra indexhöjning av socialskyddsförmånerna görs från början av juli. Det skulle lite underlätta den ekonomiska situationen för de mest utsatta människorna”, betonar SOSTE:s specialsakkunniga Anna Järvinen.

I takt med att levnadskostnaderna ökar kan medelinkomsttagarna behöva tänka på vad de har råd med, men situationen för låginkomsttagare är verkligen pressande. De har redan minskat sina utgifter till ett minimum. Prisökningen av basvaror skakar ekonomin för människor i en mängd olika livssituationer. Prisökningen på boende och mat drabbar hårt till exempel barnfamiljer med låga inkomster, vilka redan har haft svårt att klara sig under de två pandemiåren. När levnadskostnaderna stiger snabbt och mycket, måste också förmånssystemet reagera snabbt.

– Ökningen av energipriset, inklusive el, måste också uppmärksammas i FPA:s basutkomststöd och i kommunernas behovsprövade utkomststöd. Kommunerna måste få enhetliga instruktioner om hur utgifterna ska beaktas så att människor får lika villkor i olika delar av Finland”, fortsätter Järvinen.

Huvudbudskapen i SOSTE:s ramförhandlingsuttalande är:

Hela uttalandet hittar du här: SOSTEn kehysriihitavoitteet 2022 (på finska).

Mer information: specialsakkunniga Anna Järvinen, generalsekreterare Vertti Kiukas.