SOSTE lausui kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta


Etusivu / Uutiset / SOSTE lausui kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

SOSTE ei kannata hallituksen esitysttä muuttaa kokoontumislain 7 §:n siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta tai mielenosoituksesta olisi tehtävä ilmoitus poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Nykyisen lain mukaan ennakkoilmoitusaika on kuusi tuntia.

Esitysluonnoksen mukaan ilmoitusajan pidentämisellä pyritään antamaan poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja kokoontumisvapauden toteutumista.

SOSTE toteaa lausunnossaan, että avoin julkinen keskustelu, sananvapaus sekä julkiset kokoukset ja mielenosoitukset ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa. Mielenosoitusoikeus on taattu perustuslaissa ja julkisen vallan on aktiivisesti turvattava ja edistettävä oikeuden ja sananvapauden toteutumista käytännössä.

SOSTE ei pidä hyväksyttävänä, että kokoontumisvapauden toteutumisen edellytyksiä heikennetään ilmoitusaikaa pidentämällä. Sosiaalinen media ja muu verkkoympäristö mahdollistavat nopeasti käynnistyvän keskustelun ja tiedottamisen, jolloin myös yleisiä kokouksia ja mielenosoituksia voidaan järjestää hyvin nopealla aikataululla. Tämän kehityksen suomia mahdollisuuksia käyttää kokoontumisvapautta ja sananvapautta ei tule jarruttaa ilmoitusaikoja pidentämällä, vaan viranomaisten tulee kehittää toimintaansa niin, että haasteisiin voitaisiin vastata nykyisen lainsäädännön mukaisella ilmoitusajalla.

Lisäksi SOSTE toteaa lausunnossaan, että kolme vuorokautta on ehdottomasti tarpeettoman pitkä varautumisaika, kun otetaan huomioon, että asiassa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. SOSTE suhtautuu kriittisesti pidennykseen, eikä lakiluonnos anna siihen myöskään riittäviä perusteluja.

Kokoontumisvapaus on kansalaisyhteiskunnan keskeinen oikeus ja asian merkittävyyteen nähden lausuntoa on suoraan pyydetty hyvin rajatulta joukolta: vain neljältä eri taholta. Lausuntojen antamisen aikataulu on myös tiukka.

SOSTEn lausunto pdf:nä verkkosivuillamme sekä lausuntopalvelussa.