SOSTE lausui sosiaaliturvakomitean välimietintöstä ja kannustaa myös jäseniään lausumaan – lausuntoaikaa jäljellä 23.5. saakka!


Etusivu / Uutiset / SOSTE lausui sosiaaliturvakomitean välimietintöstä ja kannustaa myös jäseniään lausumaan – lausuntoaikaa jäljellä 23.5. saakka!

Sosiaaliturvakomitean välimietintö julkistettiin 16.3. ja se sisältää 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle. Mietinnöstä kerätään lausuntopalautetta tiistaihin 23.5. saakka. Lausunnot evästävät komitean toisen kauden työtä sekä välimietinnössä ehdotettujen lainvalmistelu-, selvitys- ja kehittämishankkeiden käynnistämistä sekä toteuttamista. Lausuntokierroksen tavoitteena ei ole vaikuttaa hallitusohjelmaneuvotteluihin ja kuka tahansa voi lausua komitean mietinnöstä.

SOSTE jätti oman lausuntonsa välimietintöön 12.5. ja siinä otetaan kantaa muun muassa sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistämiseen, työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuuksien kehittämiseen, toimeentulotuen pitkäaikaisen tarpeen vähentämiskeinoihin, lapsiperheiden sosiaaliturvan kehittämiseen ja perusturvaetuuksien yhtenäistämiseen.

Tutustu SOSTEn lausuntoon ja anna oma lausunto lausuntopalvelussa.