SOSTE: Orpon hallitus leikkaa köyhimmiltä ja pettää sopimuksen järjestöjen rahoituksesta


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Orpon hallitus leikkaa köyhimmiltä ja pettää sopimuksen järjestöjen rahoituksesta

Petteri Orpon hallitusohjelma nakertaa kaikista heikoimmassa asemassa elävien toimeentuloa leikkaamalla palveluita, perusturvaa ja viimesijaista toimeentulotukea sekä korottamalla asiakasmaksuja. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen kaavaillut leikkaukset vaarantavat katastrofaalisella tavalla järjestöjen tarjoaman tuen ja avun.  

”Orpon hallituksen politiikkatoimien rinnakkaisvaikutuksia on vielä mahdotonta nähdä, mutta jo nyt on selvää, että suurin hinta sopeutustoimista maksetaan pienituloisimmissa talouksissa. Muutosten kasautuvat vaikutukset on arvioitava perusteellisesti, nyt kokonaisuus näyttäytyy lähinnä sekamelskalta. Massiiviset leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen lopettaa monet järjestöjen tukipalvelut kokonaan. Tämäkin tulee vaikuttamaan kaikista heikoimmilla olevien elämään”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.  

Järjestöjen tuen ja avun vaarantavat leikkaukset on peruttava

SOSTE pitää välttämättömänä, että leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan perutaan, jotta työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä haavoittuvimpien ihmisryhmien eteen voi jatkua katkeamatta.  

Taloudellisesti vaikeina aikoina on lyhytnäköistä leikata järjestöjen tekemästä työstä. Sote-järjestöjen apu ja tuki on korvaamaton turva monissa elämäntilanteissa. Järjestöt esimerkiksi neuvovat ja tarjoavat vertaistukea ja kuntoutusta, kun mikään muu palvelu ei auta. Ne tukevat mielenterveyttä, ehkäisevät päihdeongelmia ja auttavat haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, kuten lapsia, nuoria, vanhuksia ja maahanmuuttajia. 

Leikkaukset osuvat eniten apua tarvitseviin ihmisiin. Järjestöjen tuen ja avun loppuminen näkyy suoraan kasvavina sote-menoina. Järjestöt toimivat myös ketterästi ja kustannustehokkaasti. Nopea kyky reagoida uusiin tilanteisiin on käynyt viime aikoinakin ilmi koronapandemiassa ja Ukrainan sodassa. 

”Eduskuntapuolueet sopivat viime vaalikaudella yhdessä parlamentaarisesti järjestöjen valtionavustusten tasosta vuosille 2024–2026. Nyt Orpon hallitus on pettämässä parlamentaarisen sovun. Ei ole hyvä merkki, että hallituspuolueiden sanaan ei voi luottaa”, korostaa Kiukas.  

Perusturvan leikkaukset kurittavat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevia

Asumistukeen kohdistuu merkittäviä leikkauksia ja toimeentulotuen asumismenojen omavastuuta korotetaan. Asumisen tukien merkitys pienituloisten ihmisten asumisen turvaamisessa on merkittävä ja leikkaukset heikentävät heidän toimeentuloaan.  

”Jos ihmisen asuminen vaarantuu, on se riski muulle elämänhallinnalle. Leikkausten seurauksena voi ylivelkaantuminen ja häätöjen riski kasvaa”, Kiukas toteaa. 

Toimeentulotuesta hallitus pyrkii säästämään 100 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vähentää toimeentulotukea saavien määrää puoleen nykyisestä tasosta. Säästötavoite on todella kova, kun samalla ensisijaisia etuuksia leikataan. 

Helpotusta ihmisten elämään tuo SOSTEnkin ajama etuusehdotus, jonka tarkoitus on selkiyttää sosiaaliturvajärjestelmämme koukeroita ja yksinkertaistaa etuuksien hakemista. Puoliväliriiheen mennessä asiakkaille on tarkoitus luoda yhden hakemuksen malli, jossa Kela tekee ihmisen elämäntilanteeseen sopivan etuusehdotuksen. 

Soten hyvät ja huonot uutiset 

SOSTEn mielestä hoitajamitoituksen kiristyksen lykkääminen on järkevää, koska tekijöistä on huutava pula. Pitkällä tähtäimellä tavoitteesta ei kuitenkaan saa luopua.  

Sen sijaan soten 1,5 miljardin säästöt käytännössä tarkoittavat palveluverkon supistamista ja etäpalvelujen lisäämistä, myös asiakasmaksujen korotuksia hyvinvointialueilla.  

”Toisaalta se toivottavasti tarkoittaa myös hoitoketjujen järkevöittämistä niin, että painopiste siirtyy varhaisen vaiheen palveluihin ja ennaltaehkäisyyn”, korostaa Kiukas. 

Erikoissairaanhoidon maksujen korotus vaikuttaa kipeästi monen vakavasti sairaan talouteen. On tärkeää, että asiakasmaksuja huojennetaan tai jätetään kokonaan perimättä ihmisiltä, joilla ei ole varaa maksaa palvelusta tai jotka maksut uhkaavat ajaa vararikkoon. Maksukaton jaksotus on yksi vaihtoehto maksutaakan pienentämiseksi. 

Ostopalveluiden ja palvelusetelien käyttö hoitojonojen akuutissa purussa on järkevää, mutta pitkällä tähtäimellä niistä ei saa tulla ensisijainen keino toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujamme.  

Lääkkeiden arvonlisäveron nosto korottaa lääkkeiden hintoja kaikilla lääkkeen käyttäjillä. Tämä osuu myös pienituloisten maksettavaksi. On huolehdittava, että pienituloisille lääkkeen käyttäjille on tukimekanismeja lääkkeistä aiheutuvan maksurasituksen vähentämiseksi.  

SOSTEn ajamaa terveysperusteista veroa ei löydy hallitusohjelmasta, vaikka esitys sai ennen vaaleja useiden hallituspuolueiden tuen. Sen sijaan hallitus tekee minimaalisia muutoksia virvoitusjuomaveroon. Kansanterveyskysymyksissä hallitus priorisoi elinkeinoelämän etuja muuttamalla alkoholilakia sallivampaan suuntaan muun muassa sallimalla 8 prosentin juomat ruokakauppoihin.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma: Vahva ja välittävä Suomi