SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället


Etusivu / Uutiset / SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser.

Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap och förmåga att upprätthålla samhällets integritet, men också konkreta åtgärder med vilka man kan stoppa den negativa utvecklingen. Det behövs förnyelser och investeringar i tjänster som stärker jämlikhet, jämställdhet och att alla klarar sig.

Den största oron är att situationen för de allra svagaste människorna blir svagare och som en följd av detta djupnar klyftorna i välfärdssamhället. Åtgärder behövs nu, så att inte människors livssituation blir ännu svagare, kräver SOSTE:s förbundsmöte i sitt ställningstagande.

SOSTE:s fullmäktigeordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen påminner att ett starkt civilsamhälle behövs för att man ska klara sig ur kriser.

”Organisationerna har spelat en viktig roll i det finländska välfärdssamhällets uppbyggnad och verksamhet som ett starkt stöd åt den offentliga sektorn. I kriser betonas civilsamhällets betydelse för den sociala kohesionen och för det mänskliga stödet. Civilsamhällets verksamhetsförutsättningar måste säkras också i framtiden”, vädjar Kari Mäkinen.

SOSTE:s högsta beslutsfattande organ är förbundsmötet som samlas vart tredje år. Förbundsmötet samlades på onsdag 20.1.2021. Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen fortsätter som fullmäktigeordförande. Mäkinen fungerar som fullmäktigeordförande under treårsperioden 2021-2024.

Läs ställningstagandet från SOSTE:s förbundsmöte i sin helhet.

För mera information