SOSTE selvitti: Lähes 440 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ulosottoon viime vuonna

Kuvio: Ulosottoon vireille tulleet asiakasmaksut vuosina 2011–2023. Kuviosta näkee, että ulosottoon vireille tulleiden asiakasmaksujen määrä on noussut 2010-luvun alusta vuoteen 2020 verrattuna paria vuotta lukuun ottamatta. Vuoden 2020 jälkeen ulosottoon vireille tulleiden asiakasmaksujen määrä on laskenut. Lisäksi kuviosta näkyy sairaala- ja muiden laitoshoitomaksujen osuus sekä terveyskeskusmaksujen osuus ulosottoon menneistä asiakasmaksuista kunakin vuonna.

Etusivu / Uutiset / SOSTE selvitti: Lähes 440 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ulosottoon viime vuonna

Ulosottoon päätyi viime vuonna liki 440 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Määrä on noin kymmenen prosenttia pienempi kuin vuonna 2022 mutta huomattavasti suurempi kuin vielä 2010-luvun alkupuolella.

Kuvio: Ulosottoon vireille tulleet asiakasmaksut vuosina 2011–2023. Kuviosta näkee, että ulosottoon vireille tulleiden asiakasmaksujen määrä on noussut 2010-luvun alusta vuoteen 2020 verrattuna paria vuotta lukuun ottamatta. Vuoden 2020 jälkeen ulosottoon vireille tulleiden asiakasmaksujen määrä on laskenut. Lisäksi kuviosta näkyy sairaala- ja muiden laitoshoitomaksujen osuus sekä terveyskeskusmaksujen osuus ulosottoon menneistä asiakasmaksuista kunakin vuonna.

”On huojentavaa, että ulosottoon menneiden asiakasmaksujen määrä on edelleen vähentynyt huippuvuodesta 2020. Olemme kuitenkin yhä kaukana 2010-luvun alkuvuosien tilanteesta, johon verrattuna ulosottoon päätyneiden maksujen määrä on noin kaksinkertaistunut”, sanoo SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.

Asiakasmaksujen korotukset ja sosiaaliturvaleikkaukset voivat kääntää ulosotot kasvuun

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tuli 10 prosentin korotus tämän vuoden alusta lähtien. Korotuksen myötä esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärikäyntimaksu voi olla nyt suuruudeltaan enintään 23 euroa, kun se viime vuoden loppuun asti saattoi olla enintään 20,90 euroa.

Monet hyvinvointialueet tarttuivat mahdollisuuteen ja nostivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.

”Asiakasmaksujen nouseminen ja hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan voivat kääntää ulosottoon menneiden asiakasmaksujen määrän takaisin nousuun”, Anne Perälahti katsoo.

Asiakasmaksujen alentamista helpotettava tai maksuja jätettävä kokonaan perimättä

Lain mukaan hyvinvointialueiden on alennettava tai jätettävä kokonaan perimättä sosiaalihuollon maksuja sekä terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja, jos ne uhkaavat kotitalouden toimeentulon edellytyksiä.

SOSTE selvitti syksyllä 2023 hyvinvointialueiden käytäntöjä asiakasmaksujen alentamiseksi. Selvitys osoitti, että maksujen alentamiskäytännöt alueilla ovat vaihtelevia ja paikoin alennuksen hakeminen osoittautui yhtä monimutkaiseksi kuin toimeentulotuen hakeminen.

”Hyvinvointialueiden olisi helpotettava maksujen huojentamista huomattavasti nykyisestä tai jätettävä maksut perimättä ihmisiltä, joilla ei ole varaa maksaa palveluista tai jotka voisivat ajautua maksujen myötä vararikkoon. Heitä ovat esimerkiksi perusturvaetuuksia saavat tai pienituloiset ikäihmiset. Lisäksi tasasuuruisia terveydenhuollon maksuja, kuten terveyskeskuslääkärikäyntimaksuja, olisi syytä huojentaa tai jättää perimättä kaikilla hyvinvointialueilla”, Anne Perälahti sanoo.

Ulosottoon menneiden asiakasmaksujen määrät käyvät ilmi tilastoista, jotka SOSTE hankki Ulosottolaitokselta. Suurin osa ulosottoon menneistä asiakasmaksuista on sosiaali- ja terveyspalveluista syntyneitä maksuja. Näitä maksuja syntyy esimerkiksi terveyskeskus- ja sairaalakäynneistä.