SOSTElta käsikirja järjestöille EU-vaikuttamiseen


Etusivu / Uutiset / SOSTElta käsikirja järjestöille EU-vaikuttamiseen

SOSTE on koonnut järjestöille EU-oppaan, joka on lyhyt käsikirja EU-vaikuttamiseen. Oppaaseen on koottu perustiedot EU:n toimielimistä, päätöksentekojärjestelmästä sekä vinkkejä vaikuttamistyön ja EU-asioiden seuraamisen aloittamiseen. Oppaassa on myös lyhyt EU-aiheinen sanasto ja seliteosa lyhenteille.

SOSTEn jäsenistölleen tekemien kyselyjen perusteella järjestöillä on vahva kansainvälinen ulottuvuus toiminnassaan, ja jopa 90 % sosiaali- ja terveysjärjestöistä on mukana erilaisissa verkostoissa, joissa käsitellään kansainvälisiä kysymyksiä. Silti vain noin puolet SOSTEn kansainvälisen toiminnan kyselyyn vuonna 2019 vastanneista järjestöistä kertoo pyrkivänsä vaikuttamaan Euroopan tai kansainvälisen tason strategioihin tai ohjelmiin. Useimmiten esteenä on resurssien vähäisyys, mutta järjestöissä kaivataan myös lisää osaamista EU-vaikuttamiseen.

“On tärkeää, että kansalaisjärjestöt ovat mukana tekemässä kansainvälistä- ja EU-vaikuttamistyötä, jotta myös esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa”, muistuttaa SOSTEn kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Kirsi Marttinen.

Tavoitteena madaltaa kynnystä EU-vaikuttamiseen

Oppaan tarkoituksena on madaltaa kynnystä EU-vaikuttamisen aloittamiseen. Opas on suunnattu kaikille EU-vaikuttamisesta kiinnostuneille, mutta sanasto ja lyhenteet ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyviä. Opasta täydennetään ja laajennetaan tulevaisuudessa, ja alkuvuodesta SOSTE julkaisee myös lyhyitä videoita muun muassa EU-vaikuttamisesta ja ihmisoikeuksista.

Oppaan ruotsinkielinen versio julkaistaan tammikuussa 2022. Oppaan toteuttamiseen on saatu Ulkoministeriön Eurooppatiedotus-tukea.